Masinad trükiruumis

Õppekursuse eesmärgiks on tutvustada trüki eriala õpilastele ofsetmasinate ehituse printsiipe. Selleks antakse ülevaade masinate sõlmede kaupa.

E-õpe põhineb eeldusel, et õpilased saavad enam kui 50% oma teadmistest eelnevalt kasutades kursuse teksti, pilte ja skeeme.

Kontakttunnis annab õpetaja ülesanded ja kontrollib õpilaste teadmisi. Sammuti annab ta täiendavat informatsiooni ja selgitab selle leidmise võimalusi.

Kursuse läbimisele lisandub samuti praktiline tutvumine kõigi trükimasinate sõlmedega.