Transistor

Transistor

Õppematerjal „Transistor” on mõeldud nii päevases õppes kui ka tsükliõppes õppijatele, kes õpivad elektroonika ja automaatika ning arvutiteaduste õppekavarühmade erialadel.
Õppematerjal on toeks tunnis õpitule.

Õppematerjalides käsitletavad teemad:

  • Transistori kolm režiimi
  • Transistori kolm lülitust
  • Transistor lüliti režiimis