2.6 Keermete tähistamine joonisel

Kõik keerme liigid kujutatakse joonisel graafiliselt ühte moodi (vt.joonis 2.4.):
1. Väliskeermel tähistakse siseläbimõõt ja sisekeermel välisläbimõõt pideva peene joonega;
2. Varjatud keermetel tähistakse nii sise- kui ka välisläbimõõt kriipsjoonega;
3. Keermestatud osa ulatuse pikkus tähistakse kontuurjoonega;
4. Otsvaates joonestakse poldil keerme siseläbimõõt ja mutril keerme välisläbimõõt ¾ ulatuses ringjoonest pideva peenejoonega.

Joonis 2.4. Keermete tähistamine joonisel: a.) väliskeere ja b.) sisekeere.

1. Meeterkeere - tähistatakse tähega M, mis asendab läbimõõdu märki keerme välisläbimõõtu määrava arvu ees M16. Joonis 2.5.a.
2. Peen-meeterkeere - tähistamisel kirjutatakse läbimõõduarvule järgi peenkeerme sammu pikkus M16x1. Vasakkeerme juhul lisandub tähise lõppu LH. Joonis 2.5.b.
3. Tollkeere - tähistatakse välisläbimõõduga tollides 1/2" ja keerme niitide arvuga 13 niiti 1" kohta. Joonis 2.5.c.


Joonis 2.5. Keermete tähistamine joonisel: a) jäme-meeterkeere, b) peen-meeterkeere ja tollkeere.

Joonis 2.6. Keermete tähistamine joonisel: a) jäme-meeterkeere, b) peen-meeterkeere, c) tollkeere ja d) trapetskeere.

Torukeeret tähistatakse joonisel välisläbimõõduga tollides. Näiteks Toru 3/8" .ja trapetskeeret Tr60x8 see tähendab läbimõõt 60" ja 8 niiti tolli kohta vt. joonis 2.7.

Faas on väike tüvikoonus detaili otspinnal. Kasutatakse näiteks keermetatud poldi otsal või ava äärele lõigatuna kaitseb faas keeret vigastuste eest. Tavaliselt lõigatakse faas 45° nurga all ja märgitakse lihtsustatult. Teiste nurkade puhul antakse mõõtmed tavalisel viisil. Joonis. 2.7.

Joonis 2.7. Avade, varraste otste ja plaatide servade faasimine. 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License