Sissejuhatus

iDevice ikoon Eeldused alustamiseks
Soovitav on mooduli "Elektroonikakomponendid" eelnev läbimine.

iDevice ikoon Eesmärgid
Käesoleva e-õppe materjali eesmärk on tutvustada elektroonikatööstuses kasutatavaid polt- ja kruuviliidete kinnituste konstruktsioone, nende tehnoloogiat vajaliku liite valimistamiseks ja sobivaid kasutus alasi.

Uno Muiste, Tallinna Polütehnikum 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License