Näide 1

Näide 1

;paneme esimese LEDi põlema ja ülejäänud kustu

;eeldame, et pordid on konfigureeritud õigesti ja vajalikud registrid defineeritud

;----------Info saatmine andmesiinile-------------------------------------------------------------

 

ldi r16, 0xfe        ;registrisse r16 pannakse arv 0xfe ehk 0b11111110

out portd, r16   ;registri r16 sisu saadetakse port d väljundregistrisse

 

;---registrile E signaali andmine-------------------------------------------------------------------

;seda tegevust on vaja selle jaoks, et formeerida registrile DD4 info

;vastuvõtmist lubavasse sisendisse E impulss, kui E sisendisse ei tule lubavat impulssi, siis registri ;sisendis olevat infot register vastu ei võta, peale lubava impulsi saabumist sisendisse E salvestab ;register sisendis olema info

 

sbi portb, 7         ;pordi B seitsmes bitt pannakse üheks

cbi portb, 7         ;pordi B seitsmes bitt pannakse nulliks

                                                              

;---------Lõputu tsükkel -----------------------------------------------------------------------

Loop:                               ;tegu on lõputu tsükliga

rjmp Loop                          ;see on tehtud selleks, et programmi täitmine jääks siia pidama