LEDide kasutamine indikatsiooni elementidena

LEDid on tänapäeval väga laialt kasutusel indikatsiooni seadmetena, kuna nende valgusviljakus on piisavalt suur ja tarbitav võimus väga väike.

Antud näidete puhul on läbi vastava registri andmesiini iga otsa külge ühendatud üks LED. Seega D pordi iga väljaviigu küljes on üks LED.

Selline LEDide paigutus annab hea ülevaate sellest kuidas saab LEDi mikrokontrolleriga juhtida ning võimaldab jälgida mikrokontrolleri registrites toimuvat.

Selleks, et antud õppemaketti õigesti käsitleda peab teadma, et need LEDid millele mikrokontroller väljastab loogilise ühe ei põle ja need LEDid millele mikrokontroller väljastab loogilise nulli põlevad. See on tingitud sellest, et LEDide anoodid on konstantselt ühendatud +5V toitepingega ning voolu kulgemine läbi LEDi sõltub katoodi pinge väärtusest.