Elektrienergia tootmine

Sissejuhatus
Energia- ja elektrisüsteemid
Elektrienergia tootmine
Elektrijaamade liigid
Kütustpõletavad elektrijaamad
Tuumaelektrijaam
Hüdroelektrijaam
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 
 

Sissejuhatus

Antud õpiobjekt on valminud koostöös Euroopa Liiduga ja programmiga VANKeR. Materjal on mõeldud kasutamiseks kutsekooli elektrieriala õppijatele, samuti elektrivaldkonna täiend- ja ümberõppes.

Õpiobjektis käsitletavad teemad:

  • elektrienergia tootmine;

  • elektrijaamade tüübid;

  • elektrijaamade ehitus ja tööpõhimõte;

  • elektrivarustuse skeemide tingmärgid;

  • energiasüsteemi mõiste;

  • põhivõrk, jaotusvõrk;

  • alternatiivenergia allikad;

  • Eesti energiasüsteem, selle struktuur ja funktsioneerimise põhimõtted.

 

Õpiobjekti väljatöötamise meeskond:

Natalja Tšurkina, Roman Petrašvili

natalja.tsurkina[ät]tptlive.ee, roman.petrasvili[ät]tptlive.ee

 

Õpiobjekti materjal on kooskõlas Elektrotehnika ja energeetika erialade riikliku õppekavaga..

 

 

 

Licensed under the: Creative Commons Attribution - Noncommercial-Sharealike 3.0 Unported Licence