Menüü
 
 
 
Enesekontrolli testid
 
Avaleht  
Antud E-kursus on valminud koostöös Euroopa Liiduga ja programmiga VANKeR. Materjal on mõeldud kasutamiseks kutsekooli elektrierialade õppijatele, samuti elektrivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. Kursus on läbitav täismahus e-keskkonnas. Lisaküsimuste tekkimisel on alati võimalik pöörduda kursuse väljatöötaja poole.

Käsitletavad teemad:

 • metroloogia alused
 • terminid ja definitsioonid
 • elektriliste suuruste peamised mõõtühikud;
 • elektriliste suuruste mõõtmiste meetodid;
 • mõõtevigade klassifikatsioon;
 • mõõteriistade täpsusklassid;
 • mõõtevigade arvutamine;
 • mõõteriistade liigitus ja parameetrid;
 • elektrotehniliste mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine;
 • ülevaade riikliku järelevalve nõuetest;
 • elektriliste suuruste mõõtmine ja ahela parameetrite (induktiivsus, mahtuvus, takistus) arvutamine;
 • mõõteriistade mõõtepiirkonna laiendamine;
 • isolatsioonitakistuse mõõtmine;
 • elektrienergia arvestite ühendamine.
Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb elektriliste suuruste olulisemaid mõõtühikuid; erinevaid elektrimõõteriistu ja nende kasutusala; mõõteriistade parameetreid ja liigitust; põhiliste elektriliste suuruste mõõtmist; mõõteriistade skaaladel kasutatavaid tingmärke; mõõtevigade klassifikatsiooni ja mõõteriistade täpsusklasse; elektrotehniliste mõõtevahendite taatlemise ja kalibreerimise nõudeid.


Materjali on koostanud Aleksei Lukašin,
aleksei.lukasin[at]tptlive.ee

E-kursuse materjal on kooskolas Elektrotehnika ja energeetika erialade riikliku õppekavaga.