Näide

Alaldi simuleerimine tarkvaraga Multisim 11.

Joonis 1. Alaldi.
Sisendpinge amplituudi väärtuseks on 10V. Ostsiloskoopi ekraanil sisendpinge jooneks on must joon. (A kanalis saame jälgida tema suurust). Ning peale dioodi on võetud signaal ostsiloskoopi B kanalisse, kus me näeme ainult posiitvse poolperioodi. Alaldi ei lase läbi negatiivseid poolperioode. Pinge amplituud säilib, ning on ta 10V. Väljavõtte peale dioodi on märgitud punase joonega. Ning näeme, et pinge amplituud enne dioodi ja peale seda erineb 0,5 V võrra, see on tingitud sellest, et p-n siire avamiseks dioodile jääb 0,5V.

 

Zener dioodi simuleerimine 

Samuti simuleerime Zeneri dioodi tarkvaraga Multisim 11. Zeneri dioodiks on 1N4370A, mille dokumentatsiooni väljavõtte on toodud allpool:

Dokumentatsioonist näeme, et stabiliseerimis pinge Vz tüüpiline väärtus on 2.4V. Seega simuleerimisel anname sisendpinge suuruse 5V ja vaatame ostsilokoobi ekraanil väljundpinge kuju.

Sinine marker T2 näitab pinge maksimaalse väärtuse väljundis, milleks on stabiliseerimis pinge 2.4V. Negatiivsel poolperioodil näeme suuruse -0.8V, mis on räni dioodi piirpingeks.

Aga tekib küsimus, mis teha, kui on vaja piirata pinget vahemikus -3.2V ... 3.2V. Vastus on väga lihtne: ühendame 2 dioodi üks teisele vastu.

Nüüd saimegi väljundpinge vahemikus -3.2V ... 3.2V. Dioodi stabiliseerimis pinge on endiselt 2.4V aga sellele lisandub räni dioodi piirpinge 0.7V. Kui on vaja teostada ebasümmetrilise vahemiku, siis on vaja ühendada 2 Zeneri dioodi erinevate stabiliseerimis pingetega üks teisele vastu. (muutuvad ainult dioodide mudelid). Dioodide stabiliseerimis pinge väärtusi saab leida komponentide kataloogist, millest on juttu järgmises peatükkis.