Näided katalogist

Stabilitron

Väljavõtte stabilitroni andmelehest. Maksimaalselt lubatud väärtused: IF (Ip) - maksimaalne lubatud pärivool on 250 mA. Tj - maksimaalne lubatud p-n siire temperatuur on 200 kraadi. P tot - maksimaalne lubatud võimsuse hajuvus on vahemikus 400-500 mW.

Nüüd aga vaatame täpsemalt BZV55-B2V4 stabilitroni.

Tabelist on näha, et temperatuuril 25 kraadi juures Vf (päripinge) maksimaalne väärtus on 0.9 V tingimusel, et pärivoolu suurus on 10 mA.

Uuritava stabilitroni juures maksimaalne lubatud vastuvool Ir on 50 mikroamprit tingimusel, et vastupinge suurus on 1 V.

Tabeli väärtused on toodud temperatuuri 25 kraadi juures. Ning jätkame uuritava stabilitroniga BZV55-B2V4. Tööpinge muutubvahemikus 2.35-2.45 V tingimusel, et töövool (Iz) on 5 mA. Temperatuuri koeffitsent on vahemikus -3.5 - 0 jällegi tingimusel, et töövool on 5 mA. Vaadeldava dioodi maksimaalne mahtuvus on 450 pF. Mittekorduva vastuvoolu maksimaalne amplituud on 6.0 A.

 

Varikap

Uuritavaks muutvarikapiks on STDV901J, mis leiab kasutust mobiiltelefonides VCO sageduse seadistamiseks.

Vr - vastupinge; If - pärivool; Tj - maksimaalne p-n siirde temperatuur; Tl - maksimaalne temperatuur jootmiseks.

Staatilised elektrilised karakteristikud temperatuuril 25 kraadi. Maksimaalne vastuvoolu väärtus on 10 nA tingimusel, et vastupinge suurus on 6 V.

Elektrilised karakteristikud. Ct (dioodi mahtuvus) on vahemikus 3.6 - 4.4 pF tingimustel, et vastupinge on 0.25 V ja töösagedus on 1 MHz.

Dioodi takistus on 0.5 Oomi tingimustel, et vastupinge on 1 V ja töösagedus on 100 MHz.

Induktiivsuse tüüpiline väärtus on 1.5 nH.

 

LED

Uuritavaks valgusdioodiks meil on TLUR240, mis kiirgab välja punast valgust.

Maksimaalsete väärtuste tabel. Maksimaalne lubatud vastupinge Vr on 6 V.

Maksimaalne lubatud pärivool If on 20 mA.

Maksimaalne hetkeline pärivoolu väärtus on 0.5, tingimusel, et impulssi pikkus on vähem kui 10 mikro sekundit.

Maksimaalne lubatud p-n siire temperatuur on 100 kraadi.

Maksimaalne lubatud võimsuse hajuvus on 60mW.

Töötemperatuur on vahemikus -40 ... 100 kraadi.

Maksimaalne lubatud jootmise temperatuur on 260 kraadi.

Ja nüüd vaatleme optiliste ning elektriliste karakteritikute tabelit.

Parameetrid on toodud temperatuuril 25 kraadi.

Dominantne lainepikkus (lambda) on 630nm tingimusel, kui pärivoolu suurus on 10mA.

Maksimaalne lainepikkus (lambda) on 640nm tingimusel, kui pärivoolu suurus on 10mA.

Päripinge maksimaalne väärtus on 3 V tingimusel, kui pärivoolu suurus on 20mA.

Vastupinge minimaalne väärtus on 6 V (keskmine on 15 V) tingimusel, kui pärivoolu suurus on 10 mikroamprit.

P-n siire mahtuvus keskmine väärtus on 50pF tingimustel, kui vastupinge on 0 V ja sagedus on 1 MHz.

 

Fotodiood

Uuritavaks fotodioodiks on BPV10NF. Laia spektriga infrapunase valguse vastuvõtja.

Maksimaalsete väärtuste tabel tingimusel, kui temeperatuur on 25 kraadi.

Vastupinge maksimaalne väärtus on 60V.

Võimsuse hajuvuse maksimaalne väärtus on 215mW.

Maksimaalne lubatud p-n siire temperatuur on 100 kraadi.

Töötemperatuur on vahemikus -40 ... 100 kraadi.

Maksimaalne lubatud jootmise temperatuur on 260 kraadi.

Elektriliste karakteristikute tabel tingimusel, kui temperatuur on 25 kraadi.

Maksimaalne lubatud päripinge väärtus on 1,3 V tingimusel, kui pärivoolu suurus on 50mA.

Läbilooki pinge on 60V tingimusel, kui vastuvoolu suurus on 100 mikroamprit.

Vastuvoolu suurus (pimeduses) on 5nA tingimusel, kui vastupinge suurus on 20V.

Dioodi mahtuvus on 11pF tingimustel, kui vastupinge puudub ja sagedus on 1MHz.

Optiliste karakteristikute tabel tingimusel, kui temperatuur on 25 kraadi.

Avatud kontuuri pinge on 450mV.

Suletud kontuuri vool on 50 mikroamprit.

Vastufotovool on 55...60 mikroamprit (sõltub langevast valguse lainepikkusest).

Maksimaalse tundlikkuse lainepikkus on 940nm.

Avamise ning sulgemise aeg on 2,5ns.

 

Alaldusdiood, Schottky diood.

Vaadeldavaks dioodiks on Schottky diood 10BQ015.

Maksimaalsete väärtuste tabel.

Maksimaalne lubatud pärivool on 1.0 A tingimusel, kui temperatuur on 78 kraadi ja signaaliks on nelinurkne laine.

Maksimaalne lubatud voolu hetkeline väärtus on 140A tingimusel, et signaaliks on 3 mikrosekundline nelinurkne impulss või 5 mikrosekundline siinus signaal.

Maksimaalne lubatud voolu hetkeline väärtus on 40A tingimusel, et signaaliks on 6ms nelinurkne impulss või 10ms siinus signaal.

Elektriliste karakteristikute tabel.

Maksimaalne lubatud potentsiaali langus on 0,34V tingimustel, kui vool on 1A ja temperatuur on 25 kraadi.

Maksimaalne lubatud p-n siire mahtuvus on 390pF tingimusel, kui vastupinge on 5V (testsignaali laius on 100kHz ... 1MHz).

Induktiivsuse väärtus on 2 nH.