Füüsika ülesanded

iDevice ikoon
Kodused ülesanded on mõeldud iseseisvaks lahendamiseks ja oma teadmiste kontrollimiseks.

Valitud on sellised ülesanded, mille lahendamise vilumust peaksid õpilased iseseisvalt täiendavalt harjutama. Ülesannete lõpus on antud vastused. On toodud ka ülesandeid, mis tuleks lahendada läbi enne kontrolltööd ja eksamieelseks kordamiseks. Ülesannete arv ja valik on vastavuses õpilaste võimetega.

 

Õppematerjali autor Rutt Kukk, Tallinna Polütehnikum

Õppematerjali loomist toetas Euroopa Struktuurfondid