Töö ja terviseohutus

Õppekursuse eesmärk on anda trükieriala õpilastele ülevaade trükitootmist puudutavast töö ja terviseohutusest  - üldlevinud ohutusjuhenditest, töölepingu seadusest, trükinduses valitsevatest ohtudest töötajate tervisele.

E-õppekursusest saavad õpilased ca 70% tööohutuskursuse läbimiseks vajalikku infot. Ülejäänud 30% saavad nad kontakttundidest. Kontakttundides annab õpetaja ka ülesanded,  selgitusi e-kursuse materjalide kohta ning kontrollib õpilaste teadmisi.

Lea Kimber-Kaarma 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License