Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

Sissejuhatus

Antud õpiobjekt on valminud koostöös Euroopa Liiduga ja programmiga VANKeR. Materjal on mõeldud kasutamiseks kutsekooli elektrierialade õppijatele, samuti elektrivaldkonna täiend- ja ümberõppes.

Õpiobjektis käsitletavad teemad:

Õhuliinid:

  • trassi valiku põhimõtted;

  • nõuded juhtmete, isolaatorite ja mastide valikule ja asetusele;

  • kaugused maapinnast;

  • sihtide laiused.

Kaabelliinid:

  • trassi valiku põhimõtted ja selle märgistamine;

  • nõuded paigaldussügavusele ja kaugusele teistest objektidest.

 

Õpiobjekti väljatöötamise meeskond:

Natalja Tšurkina, Roman Petrašvili

natalja.tsurkina[ät]tptlive.ee, roman.petrasvili[ät]tptlive.ee

 

Õpiobjekti materjal on kooskõlas Elektrotehnika ja energeetika erialade riikliku õppekavaga.

 

 

 

Licensed under the: Creative Commons Attribution - Noncommercial-Sharealike 3.0 Unported Licence