Kahjulik tarkvara

Arvutiviirused ja pahavara on üheselt kirjeldatav kui kahjulik tarkvara. Sellise tarkvara eesmärk on kahjustada arvutisüsteemi, kasutada arvutisüsteemi ressursse mitte selleks mõeldud tegevusteks ning segada kasutajat.

Levinumad pahavaraliigid on: arvutiviirus, uss, rootkit, nuhkvara, reklaamvara ja trooja hobune.