Harjutusülesanded

iDevide ikoon

Leia kahe sirge lõikepunkt. Kui sirged ei lõiku, siis tee kindlaks, kas sirged on paralleelsed või ühtivad.

  1. 2x+3y-12=0 ja x-y-1=0
  2. y=3x-2 ja 3x-y-2=0
  3. x+y=5 ja 2x+2y=3