Harjutusülesanded

iDevide ikoon
1. Leia antud otspunktidega määratud lõigu keskpunkt ja lõigu pikkus

a) A(- 2; -6) ja B(-5; -7) b) A(6; 0) ja B(0; -8)

2. Leia trapetsi BCDE kesklõik, kui tipud on B(-2; - 4), C(-2; 6), D(3; 1) ja E(3; 5). Tee joonis. (Trapetsi kesklõiguks nimetatakse lõiku, mis ühendab tema haarade keskpunkte)

 

3. Leia punktid, mis jaotavad punktide (3, 4) ja (-3; 1) vahelise lõigu kolmeks võrdseks osaks. (Vihje: jaota lõik suhtes 1:2 ja seejärel suurem osa omakorda pooleks)