IKT kui teadmus, kuidas juhtida teadlikult oma IKT süsteeme

Sisukord


    * Sissejuhatus
    * Näide ühest “tavalisest” tööpäevast
    * IKT alane teave kui väärtus organisatsiooni jaoks
    * IKT kui teadmus
    * Superkasutaja ja tema roll organisatsioonis
    * Teadmuse juhtimine