Turvalisus ja usaldusväärsus e-äris

Sisukord

· Sissejuhatus

· Infovarade väärtus

· IKT turvalisus ja konfidentsiaalsus

· Peamised ohud IKT turvalisusele

· Võimalikud ründekanalid

· IKT turvalise tagamise vahendid

· Kuidas käituda turvaliselt (võrgus)