Ajastus e-äri alustamiseks

Sisukord

Sissejuhatus
Ajastus äris
Käesoleva staatuse hindamine
Äri omanike, partnerite ja klientide staatuse hindamine