Probleemid

Nagu ka mujal trükindustes, on suurimaks vaenlaseks tolm. Kui tolm koguneb trükiplaadile, tekitab see ebatasaseid trükijooni. Samuti padjale kleepunud tolm muudab värvi edastamist pidevalt halvemaks

Uut trükipatja kasutusele võttes soovitan padi korralikult pesta atsetooni, alkoholi või lahusega, et eemaldada padja pinnalt silikoonõlid, mis võivad sinna jäänud olla padja valmistamisel. Samuti soovitaks uue padjaga trükkida 10-20 korda puhtale mittestaatilisele materjalile nagu näiteks pakketeip. See puhastab veel pada trükkivat pinda. Hiljem on soovituslik atsetooni ja piiritust padja pesemisel mitte kasutada, sest see võib pinda kahjustada ja lühendada olulisel määral padja eluiga.

Trükipadi peab olema sellise kujuga, et värvi võttes ja materjalile asetades ei jääks õhku värvi ja padja või padja ja materjali vahele.

 

Väga eriomane trükiprobleem tampotrükis on just värv ja selle edastamine. Värv peab nakkuma padjale paremini, kui trükiplaadile, et padi saaks värvi trükiplaadilt kätte. Samuti peab padjal olev värv muutuma enne materjalile asetamist nii piisavalt viskooseks ja kleepuvaks, et padja asetudes materjalile värv kleepuks juba detailile ja jääks sinna ka peale padja eemaldumist. Siin on väga määrav värvi keemiline tasakaal. Teatud probleemide ilmnedes palun jälgige värvitarnija poolt antud juhiseid. Kui värv kuivab liiga aeglaselt padjal, võib kasutada puhurit, et värvi kuivamist kiirendada. Kui värv kuivab liiga kiirelt, lisada vedeldajat või aeglustajat.

Üks tähtis asi, mis tuleb silmas pidada laste mänguasjadele, farmaatsia toodetele ja toiduainetööstuse toodete pakenditele trükkides, on erinõudlused ka trükivärvidele. Olge selles suhtes tähelepanelikud!

Kuigi jääb mulje, et trükkida on võimalik kõikidele materjalidele, on siiski terve rida materjale, mis vajavad hea trükijälje saamiseks teatud eeltöötlust (LDPE, HDPE ja PP). Nende plastikute pinnakihi tensiteet peaks olema 38 düüni /cm kohta. Siis on kindlustatud, et värv kinnitub hästi antud materjalile. Et tõsta materjali pinna aktiivsust, tuleb kasutada koroona seadet või siis praimerit, mis tagab korraliku värvi nakkuvuse.