Materjalid

Vaatamata tehnika kiirele arengule ja käsitöö kõrvale jätmisele on siiski siiditrükis takistusi, mida peab kindlalt jälgima ja trükkimisel arvestama.

Värvi kuivamine! Kuna selle tehnoloogia puhul kantakse tootele mitmeid kordi suurem värvi kogus, kui ükskõik, mis teise trüki puhul, siis on kvaliteetse trükise saamiseks tarvis veenduda värvi kuivamises.

Eriti tuleb seda jälgida just nende värvide puhul, mis kuivavad õhu toimel. UV-värvide puhul on need protsessid kordades kiiremad, kuid siingi tuleb pidevalt kontrollida lõpptoodet.

Värvi kontrollil peatume pikemalt värvi osa lõpus.

Siidivorm kujutab endast raamile pingutatud poorset kangast. Vanematel aegadel kasutati selleks ehtsat siidi. Tänapäeval on kasutuses sünteetilised materjalid nagu nailon ja polüester, kuna siid ei ole piisavalt tugev materjal. Uusim leiutis on veel metallvõrk, mis oma vastupidavuselt ja trükikvaliteedilt hetkel tehnoloogia viimane sõna.

Järgnevas slaidis on toodud ühe eesrindlikuma siiditrüki edendaja siidivormi tehnilised andmed.


Trükisiidide tehnilised andmed.

Võrgusilma suurus valitakse vastavalt edasiantava kujutise iseloomule, kasutavale materjalile ja trükivärvide kvaliteedile. Mida peenemad on kasutatava võrgu avad, seda täpsemini antakse edasi kujutist, kuid samas on trükki teostada raskem.

Sama loogikat tuleb kasutada siidi valides, kui soovitakse trükkida ebatasastele materjalidele (kangas, kudumid, puit jne) mida suurem kogus värvi vormist läbi läheb, seda paremini alusmaterjali katab. Tuleb leida optimaalne variant. Tavaliselt juba kogenumad siiditrükkalid teavad pildile vaadates, millist siidi kasutada.

Vaatame siin kiirelt üle siidivormi valmistamise peamised etapid :

1. Trükivorm kaetakse valgustundliku emulsiooniga mõlemalt poolt.

2. Valmistatakse vastava värvi originaal film-kalka .

3. Asetatakse film-kalka trükivormile.

4. Valgustatakse vormi läbi filmi vastavalt valgustundliku emulsiooni etteantud valgustugevuse ja ajaga.

5. Eemaldatakse film ja pestakse vormilt valgustamata osa maha.

6. Vorm kuivatatakse hoolikalt ja teostatakse järelvalgustus.

See protsess oli eeldusel, et siidiraam on juba olemas. Kui see aga puudub, tuleb ka siid raamile korralikult peale pingutada.

Üks tähtis komponent siiditrükis on raakel, millega surutakse värv läbi siidivormi.

Peamiselt kasutatakse raaklite valmistamiseks polüuretaani. Vastavalt siis trükitava toote iseloomule kas jäigemat või siis pehmemat.

Alati peale tööd tuleb raakel puhastada ja jätta 24 tunniks seisma-hingama. Siis väljuvad raakli pinnalt kõik lahusti - värvi elemendid ja raakli eluiga on tunduvalt pikem. Samuti soovitatakse hoida neid pimedas tasase pinnaga kapis.

Peale pikaajalist kasutamist võib olla raakli ääred juba kulunud. See võib põhjustada ebateravaid trüki servi, puudulikku värvi edastust. Et saavutada taas algne vorm, tuleb raakli servad taas teritada. Teritusserv peab olema alati risti raakliga. Teritada tuleks tervet pinda ühekorraga, mitte avaldades suurt survet raaklile.

Tänapäeval raaklid valmistatakse spetsiaalsest värvidele ja lahustitele vastupanevast materjalist nagu kummi või polüuretaan. Väga tähtis on raakli suhteline kõvadus ja geomeetriline kuju.

Raakli tugevus oleneb ka trükitava materjali pinnast. Mida karedam on trükitav pind, seda pehmem peab olema raakel. Raakli kujust oleneb aga trüki tulemuse täpsus. Nii näiteks ümmargune raakel kannab üle rohkem värvi kui kitsas terava kujuga raakel. Samal ajal aga ümmarguse raakli puhul väheneb trükitava kujutise teravus ja koos sellega ka täpsus.

Siidivärvid on ilmselt ka üks peamisi põhjuseid, miks seda tehnoloogiat siiski kasutatakse. Väga lai diapasoon eriotstarbelisi ja uskumatute omadustega värve on kasutusel seni ainult siiditrükis. Üks põhjuseid on ehk siis just värvihulk, mis kantakse materjalile. Siit tuleb ka eripära, et trükki on võimalik käega tunda. Olgu siinkohal ära toodud ehk mõned erilisemad värvide omadused:

Termovärvid - muudavad tooni teatud temperatuuridel

Fluoreseeruvad - pimedas helendavad värvid

Kraabitavad - värv on trükiselt lihtsalt eemaldatav (lotopilet)

Mullitav - peale kuivamist tõuseb trüki profiil eriti kõrgeks

Antiik - trükis jätab vana-antiikse mulje

Vana pilt - värv-lakk praguneb peale kuivamist

Electroink - värv muudab tooni signaali saades

Eelnev oli vaid lühike ülevaade erinevatest värvidest ja nende kasutamisel saavutatavatest efektidest. Samas areneb ka siiditrükk pidevalt edasi ja masinate-materjalide tootjad on pidevas arendustöös, et mõtelda juurde uusi võimalusi valdkonna populaarsemaks muutmiseks.

Just selle tulemusena on leiutatud elektromagnet lainete mõjul muutuv värv. Värv muudab tooni, kui läheduses satub olema seade, mis väljastab neid lainepikkusi, näiteks heliseb telefon. Mõte on küll hullumeelne, kuid tänapäeva trende vaadates on ilmselt sellel leiutisel turg tulevikus olemas.

Kuna aga need spetsvärvid on kordades kallimad, kui tavavärvid, siis kasutatakse siiditrükki vaid tavatrükistele erilise efekti andmiseks, mitte kogu töö tegemiseks.