Masinad

Jugatrüki seadmeid võib jaotada oma kasutajate poolest kolme gruppi.

Esimesse gruppi kuuluvad seadmed, mida kasutatakse kodudes ja kontorites.

Teise gruppi kuuluvad laia formaadiga printerid, millede kasutamise põhisuunaks on suureformaadiline reklaam.

Kolmandasse gruppi kuuluvad spetsiaalsed, kindla suunitlusega printerid kindlate toodete valmistamiseks. Jugaprintereid valmistavad maailmas paljud firmad. Nagu eelpool juba on välja toodud jugaprinterite trükipäid aga toodavad vähesed firmad.

Kõige tuntum jugaprinterite valmistaja maailmas on Hewett-Pacard, kes on maailma suurim kontoriprinterite valmistaja. Oma populaarsuse poolest on tuntud Jaapani firma Seiko Epson. Ta on tuntud eriti printerite valmistajana fototrükiks. Tegijaks printerite turul on ka Lemark. Originaalse ehitusega on aga firma Canon printerid.
Tänapäeval on erilise hoo saanud laiaformaadiliste printerite valmistamine. Neid kasutatakse reklaami eesmärgil. Tallinnas on hetkel kümneid selliseid firmad, kes kasutavad laiaformaadilisi printereid. Tuntumateks selliste printerite valmistajateks on:
Agfa ,Oce, Durst, Zund, Inca, Roland,Mutech, Mimaki, DGI,Encad , Scitex, Nur, Comp, Tektronix, Data, Ilford, Fuij, Signtech, Vutek, Xerox .

 

Laiformaat jugaprinter .