Küsimused

1. Mida kutsutakse digitrükiks ?

2 Mis oli ajendiks digitrüki tehnoloogia arendamisel ?

3. Milliseid erinevaid digitrüki tehnoloogiaid tead ? Kirjelda neid ?

4. Mida tähendab `print on demand `?

5. Mis tähendab trükise personaliseerimine ?

6. Millised nõudmised on digitrükis materjalile ?

7. Mis on risograafia ? Tema peamised tehnilised omadused.

8. Mis on tooner ? Kus seda kasutatakse ?

9. Mis on elkograafia ? Kuidas toimub trükk elkograafias ? 

10. Mis on termograafia ? Kuidas toimub seal trükkimine ?

11. MIs on magnetograafia ? Kuidas seal edastatakse kujutis  trükimaterjalile ?

12. Mida kutsutakse jugatrükiks ? Kuidas toimub kujutise edastus jugatrükis ?

13. MIs on ionograafia ?