Ionograafia

                        Ionograafia põhimõte

 

            Uueks suunaks elektrograafilise trükiviisi juures on trükiseade loomine, milles üleskirjutus toimub kasutades ioonograafiat. Selle trükiviisi põhi-mõtteks on ioonide lokaalne kandmine dielektrilisele pinnale luues elektripinge elektroodidele, mis asuvad piki dielektrikut.
            Juhtides elektrivälja ja ioonide liikumist on võimalik kanda laeng silindrile 1 luues varjatud kujutise. Elektroodid asetuvad kasseti sees, mis asetub silindri kohal. Juhtivad 2 ja ekraani moodustavad elektroodid 3 on eraldatud kahe isoleeriva kihiga ja on ühendatud juhtseadmega. Pingeväli, mille loob juhtseade 4 ja mida juhivad  elektroodid 2 juhib ioonide pilve ekraniseerivate elektroodide 3 juurde, mis fokuseerivad pilve. Elektroodid töötavad sageduses 1 MHz. Koroonalahendus tekib tsoonis 5. Ioonid töökeskkonnas püsivad liikuvatena kui juhtelektroodidele antakse  pinge 300 volti ja silindril on pinge 650  Üleskirjutuseks on vajalik, et juhtelektroodidel tekiks pinge 620 volti. Selle tulemuseks negatiivsed ioonid saavad kiirenduse ja kinnituvad dieltrikule. Peale kujutise formeerumist ülejäänud protsessid on samasugused, kui elektrograafias.

            Sellise seade eeliseks on konstruktsiooni lihtsus. Kasutatakse ära enamus toonerist (99,8 %).Paberit pole vaja juhtida üle silindrite ja ionograafia heaks küljeks on ka seadmete väikesed mõõted.