Indigo

            Omapäraseid digitaaltrükimasinaid toodab firma HP Indigo. Firma on loodud 1977 aastal ja peale loomist tegeles ta kontoripaljundusmasinate valmistamisega.

            Firma alustas teaduslike uuringutega vedela elektrifotograafia kasutamiseks. Tööde tulemusena töötati välja tooner, mis on sobiv üleminekuks ofsetkummilt paberile. Tööde tulemusena lasi firma välja digitaalse mitmevärvilise digitaalse ofsettrükimasina E-Print 1000 1993 aastal.

            Alates sellest ajast on firma Indigo välja lasknud suurel hulgal  erineva suunitlusega digitaaltrükimasinaid. Nii1995 aastal lasti välja esimene rullmasin rullpaberile trükkimiseks. OMNIUS. 1998 aastal lasti välja masin TURBOSTREAM, millel oli suurem funktsionaalsus. Alates 2000 aastast valmistatakse trükimasinat fotode trükiks PHOTO-e-Print

            Firma Indigo direktsioon asub Hollandis ja masinat toodetakse Iisraelis (Ness Zone)

Käesolev ajal toodab firma 7 erinevat masinatüüpi:

Indigo 5500

Indigo 1050

Indigo 3050

Indigo 3500

Allolev pilt on Indigo 5000 reklaamväljaannete trükiks.

 

 

            Firma toodangus on palju spetsiaalseid masinaid kindla toodanguliigi valmistamiseks nagu etikettide valmistamine, trükk kartongil, fotode trükk, etikettide trükk, trükk plastikutel, trükk kilel  jne.

            Aegade jooksul on toimunud muutused firma juhtimises. Käesoleval ajal on firma suure kontserni HP üks allfirmadest.

         Indigo elektrifotograafia

            Elektrofotograafia võimaldab saada kujutise ilma fotoprotsessideta. Kuivade pulbriliste toonorite puuduseks on terakeste suhteliselt suur mõõt. Indigo poolt välja töötatud  protsess on vedela elektrograafia üks liike. Vedel tooner võimaldab saada teravama ja ühtlasema pinna.

            Elektrograafiline protsess, mille töötas välja Indigo toimib järgmiselt:

  1. Trükivormi silindrile antakse loeng
  2. Laeng eemaldatakse nendelt trükivormi silindri osadelt, mis on saanud valgust. Sellega luuakse nähtamatu kujutis.
  3. Pinget mitteomavale pinnale kantakse laengut omav värv ELECTROINK. Toimub kujutise ilmutamine
  4. Värv kantakse ofsetsilindrile
  5. Värv kantakse paberile.

            Vormisilinder on kaetud fotopolümeerse kihiga. Sellel kihil on omadus muuta oma juhtivust valguse mõjul. Selle tõttu valguse mõjul tekib trükivormi tundlikul kihil varjatud kujutis. Värv Electrolink koosneb negatiivsetest värviosakestest ja kandeainest. Värv vormisilindrilt kantakse üle ofsetsilindrile.

            Trükisilinder haarab trükitava materjali ja surub ta tugevasti ofsetsilindri vastu. Sel hetkel värv ofsetkummilt kandub täielikult üle paberile.

            Ülekanne toimub kahes etapis:

  1. Esimine ülekanne toimub vormisilindrilt ofsetsilindrile. Ülekanne toimub tänu potensiaalide3 vahele ofsetkummi ja vormisilindri vahel. Ülekande kindlustamiseks on nende vahel ka väike surve. Indigo ofsetsilinder on 140°C kuumutatud metallsilinder, mis on kaetud elektrit juhtiva ofsetkummiga. Kujutis kinnitub ofsetsilindrile tänu  värvi kuumutamisele. Värviosakesed sulavad ühtlaseks kileks.
  2. Teine ülekanne toimub ofsetsilindrilt paberil. Pehme kuum värv kandub paberile. Ofsetkumm tänu värvi erilistele omadustele ja kummi pinnale annab edasi 100% värvist. Puudub vajadus ofsetkummi puhastamiseks.

 

        Trükivärv Electroink

Värv Electroink on vedel värv, mis suudab säilitada staatilist laengut. Võrreldes hariliku ofsetvärviga on Elektroink  tahkem ja selle tõttu saadav kujutis on teravam. Kasutatavad pigmendid on analoogsed ofsettrükiskasutatavaga. Värvi eripäraks on ka täielik üleminek ofsetkummilt paberile. Värvi pole vaja ka kuivatada, kuna üleminek toimub kõrgendatud temperatuuril ja  värv hangub harilikul temperatuuril. Värv ei imbu samuti paberi sisse

 

Näidistel on toodud electroink värvide tuubinäidised ja võrdluseks trükk, mis on saadud elektrograafilisel teel ja paremal trüki ja kirja näisised, mis on saadud kasutades Electroink värve

 

        Indigo E-Print 1000

         Esimeseks ja kõige tuntumaks Indigo masinatest oli E-Print 1000, mida valmistati suurel hulgal ja mis on nendest kõige tuntum. Allpool on toodud selle masina põhiliste sõlmede skeem:

 

 

 

1.Tooneri etteandmise süsteem. 6 düüsi iga värvi jaoks

2.Ilmutussilinder

3.Tooneri kogumissüsteem

4.Maatrits nelja laserdioodiga ja mitmekülgse skaneeriva prismaga

5.Trükisilindrile laengu andmise süsteem

6.Vormisilinder, millele on kinnitatud plaat fotopooljuhtide kihiga

7.Vormisilindri puhastusseade

8.Vahepealne silinder (ofset), mis on kaetud voolu juhtiva ofsetkummiga. Silindri sees on kuumutuselement, mis tagab 140°C temperatuuri

9.Trükisilinder

10.Värvituubide süsteem

11.Pealepanemislaud

12.Ümberpööramisseade

13.Trükitud toodangu vastuvõtulaud