TCP/IP

Internetiprotokollistik ehk TCP/IP on andmevahetusprotokollide komplekt, millega tagatakse interneti ja muude võrkude toimimine. Nimetus TCP/IP viitab protokollistiku peamistele protokollidele TCP ja IP.

Protokollistiku arendas 1970. aastatel välja Ühendriikide kaitseministeeriumi agentuur DARPA pärast tööd maailma esimese laivõrgu ja interneti eelkäija ARPANETi kallal.

TCP/IP koosneb rakendus-, transpordi-, võrgu- ja lülikihist.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License