SSH

Turvakest (ingl Secure Shell, SSH) on võrguprotokoll, mis võimaldab andmeid saata üle turvalise kanali.Põhiliselt kasutatakse SSH-d võrgumasinasse logimisel autentimiseks. SSH asendab Telneti, mis saadab kogu teabe, kaasa arvatud salasõnad, krüpteerimata lihttekstina. SSH krüpteering pakub konfidentsiaalsust turvamata võrkudes, näiteks internetis.

Definitsioon

SSH kasutab avaliku võtme krüpteerimist, et autentida võrguarvuti ja vajadusel ka kasutaja.

SSH-d kasutatakse enamasti võrguarvutisse sisselogimiseks ja seal tegutsemiseks, kuid SSH toetab ka tunneldamist, TCP portide suunamist ja X11 ühendusi. SSH-ga saab faile edastada SFTP või SCP partnerprotokollide kaudu. SSH põhineb klient-server arhitektuuril.

Standardne TCP port 22 on määratud SSH serveritega ühendumiseks.

Tavaliselt kasutatakse SSH klientprogrammi, et ühenduda SSH serveriga, mis võtab vastu SSH ühendusi. Mõlemad on reeglina kaasas enamikus uuemates operatsioonisüsteemides, näiteks Mac OS, Linux, FreeBSD, Solaris ja OpenVMS. Tegelikkuses saab SSH serveriks olla mistahes operatsioonisüsteem, ka Windows, kui leidub vastav tarkvara.

Andmeedastus

  • Lõpuks muutus failiedastusprotokolli tunneldamine SSH-protokolli abil uueks protokolliks. Näiteks:
  • SSH failiedastusprotokoll (SFTP), mis tulenes FTP-st üle SSH
  • Turvakoopiaprotokoll (SCP), mis tulenes RCP-st üle SSH
  • Faili edastus üle käsurea protokolli (FISH) väljastati 1998. See tulenes Unixi käsurea kasutamisest üle SSH.


IETF standardid ei ole mõeldud nende protokollide jaoks. IETF on koostanud hunniku visandeid SFTP jaoks, kuid alates aastast 2006 on nende arendamine seisatud, põhjuseks vaidlus selle üle, et SFTP olevat failisüsteem


 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License