Internetiprotokoll

Internetiprotokoll (ingl Internet Protocol, IP) on sideprotokoll ehk reeglistik, mida järgitakse andmepakettide saatmisel ühelt võrguseadmelt, näiteks arvutilt, teisele üle Interneti.

Internetiprotokolli võib pidada Interneti alustalaks, see on protokoll, millel mistahes andmevahetus Internetis põhineb. Võrgukihi internetiprotokoll asub füüsilise kihi peal, sellest tuleneb ka tema tähtsus. Internetiprotokolli peal omakorda asuvad muuhulgas TCP, UDP ja ICMP protokoll ning neist omakorda aste kõrgemal kindlate rakenduste protokollid, sealhulgas Telnet, FTP, HTTP.

Internetiprotokoll tegeleb põhiliselt pakettide edastamisega alamvõrkude vahel. Igal IP-l põhinevasse võrku ühendatud hostil on oma võrguaadress ehk IP-aadress, mis on kogu võrgu piires kordumatu. Ühel hostil võib olla ka mitu IP-aadressi.

Tänapäeval on valdavalt kasutuses versioon IPv4, kuid järjest rohkem minnakse üle IPv6 kasutamisele. Internetiprotokolli kasutus ei piirdu Internetiga, vaid on tänapäeval kasutuses peaaegu kõigis kohtvõrkudes.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License