Kemikaalid trükikojas

Kemikaale kasutatakse trükitööstusettevõtete erinevates tööprotsessides:

  • Paberi pinna töötlemisel
  • Trükkimisel
  • Liimimisel
  • Masinate puhastamisel

Kasutatavad kemikaalid võivad olla ohtlikud.

Töötajad puutuvad kemikaalidega kokku töökohal, tarbijatele avaldub kemikaali toime toote kasutamisel.

Kemikaaliriskide juhtimise eesmärk on vältida või vähendada inimese ja keskkonna kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

 

 

Kemikaalidega kokkupuutumise kahjulik mõju võib avalduda:  

Kokkupuutel keskkonnaga:

       reovesi võib sisaldada püsivaid, mürgiseid ja bioakumuleeruvaid aineid;

       lenduvad orgaanilised süsinikud paisatakse õhku töötlemisprotsesside käigus või eralduvad toodetest hiljem;

       ohtlike jäätmete vale kõrvaldamine võib avaldada keskkonnale kahjustavat toimet

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License