Õhk

ÕHK


Trükitööstuse peamised heited õhku:

1.      ja värviaparaatides kasutatavate lahustite lenduvad orgaanilised  käitlemis-, ladustamis- ja segamisprotsessid, mis on ühendid, lahustipõhjalised trükivärvid ja lahused à trükkimine, liimimine, kõik puhastustegevused, kus kasutatakse orgaaniliste lahustite ja lahustipõhjaliste pinnakattevahenditega; kõik puhastustoimingud, mis hõlmavad lahustipõhjalisi puhastusvedelikke; orgaaniliste lahustite jäätmete ja orgaaniliste lahustitega saastatud jäätmete käitlemine ja ladustamine; pinnakatmis- ja värvimistoimingud

2.     töötlemise ja käitlemise käigus tekkivad tahked osakesed;

3.     katlamajade heited.

 

 

Parim praktika

 

 • Nõuetekohaselt paigaldatud ja seadistatud seadmed, nt õhu ja vedeliku surve peab olema piisavalt tugev, ent samas mitte tugevam, kui on vaja korralikuks pihustamiseks.
 • Väiksema viskoossusega pinnakattevahendeid on lihtsam pihustada ning neid on võimalik pihustada madalsurvega. Viskoossuse korrigeerimiseks on kaks võimalust: lahustiga lahjendamine ning kuumutamine. Pinnakattevahendi kuumutamine soovitud viskoossuse saamiseni lahusti kasutamise asemel annab viimasega võrreldava pihustatavuse ning õhku heidetakse potentsiaalselt vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid.
 • Pihustamise optimeerimine vastavalt töödeldava pinna suurusele, kujule ja kasutusotstarbele. Kitsaid detaile pihustatakse peenema, suuremaid detaile laiema lehvikuna.
 • Värvitav detail tuleb asetada käitleja jaoks võimalikult mugavasse asendisse ning väiksed detailid paigutada nii, et ühe detaili värvimisel mööda pihustatav värv langeks teistele detailidele.
 • Käitajatele korrapäraste väljaõpete korraldamine (vähemalt kaks korda aastas) hea pinnaviimistlustehnika ja vahendite kasutamise omandamiseks. Käitajaid tuleb õpetada kasutama korrektseid pihustamismeetodeid, näiteks püstolpihusti hoidmine, juhtimine, käivitamine, pihustatud värvi optimaalne kasutamine:
  • kui värvipüstolit hoitakse liiga kaugel, võib värv pihustamisel kuivada ja seega vähendada värvimistõhusust; kui värvipüstol on pihustamisel detailile liiga lähedal, võib värv hakata jooksma või kobrutama;
  • värvi ebatasase katmise vältimiseks peab käitaja värvipüstolit hoidma tööpinnaga nii ristloodis kui võimalik; pühkimisliigutusega saab värvipüstolit õiges asendis hoida;
  • päästiku õige vallandamine, st värvipüstoli päästiku vallandamine iga värvijoa jaoks vähendab vahendikasutust ja viimistluspraaki. Värvijuga hakatakse juhtima enne päästikule vajutamist ja päästik vabastatakse enne värvijoa suunamise lõpetamist.
 • Seadmete hooldus:
  • värvipüstolid tuleb hoida puhtana ja õlitada iga päev, et tagada nende nõuetekohane töötamine;
  • püstolit lahustiga puhastades leotage ainult püstoli otsa;
  • asendage kulunud osad uutega, vastasel korral väheneb oluliselt värvi pealekandmise tõhusus.
  • pinnakatteainet lahusti lisamisega, parem vähendage viskoossust kuumutades); 
   • väikese LOÜ sisaldusega pinnakattevahendid;
   • pulberpinnakattevahendid;
   • orgaaniliste lahustite sisalduseta pinnakattevahendid;
   • kiirgusega töödeldud pinnakattevahendid (näiteks ultraviolett- ja elektronkiired).
   • korrosioonivastase õli, mida kasutatakse pakendamisel toodete piserdamiseks, võib asendada oksüdatsioonipakkepaberiga, mida pannakse kasti toote kohaletoimetamisel - sellega hoidutakse täielikult tervisele kahjulikust udust, mis levis toodete õliga pihustamisel nende pakendamise ajal.    
  • Vajadusel muutke tehnoloogiat:
   • kasutage alternatiivset metalli sadestamise tehnoloogiat, et vähendada või kõrvaldada mürgised heiteid õhku;
   • eemaldage metalliosadelt mustus keemilise lahusti kasutamise asemel mehaanilise kraapimise teel;
   • asendage lahustiga eelpuhastamine puhastamisega ultrahelivannis;
   • osa süsteeme kasutavad partiide puhul mitmeastmelist kabinetpihustamist, mis sarnaneb suure nõudepesumasina tööle à osade puhastamiseks kasutatakse neutraalset või leeliselist lahust, millele järgneb fosfaatimine ja loputamine. Kõrvaldatakse lahustipõhjaliste rasvaärastajate kasutamse vajadus;
   • lekete ja mahavoolamiste vähendamine àväiksem kemikaalide sisaldus vannis àosade töötlemine rakistel vastavalt osade kujule àosade liikumiskiiruse vähendamine rakisel à loputamine pihustamise või piserdamise meetodil vanni kohal või heidete kinnipüüdmine enne loputamist ja pinnakatmisvanni tagasisuunamine, kasutades nõrgumisaluseid, õhunuge, nõrutamistrumleid;
   • madalsurve pihustamine toimub suure koguse madalal rõhul oleva õhuga à madalsurve pihustusseadmete värviülekandetõhusus on 40-65 % võrreldes tavapihustustehnoloogia 20-40 %-lise tõhususega;
   • pulberpinnakattevahendite kasutamine värvi asemel - vähendab lahustite heitkogused peaaegu nullini, kuid suurendab soojusvajadust kuivatamisel;
   • suruõhu- ja vähese õhu juurdevooluga suruõhusüsteemid  à väheneb kasutatava vahendi hulk, väheneb jäätmete hulk pihustuskambris; 
   •  elektrostaatiline pihustussüsteem - väheneb pihustustolmu hulk võrreldes tavaliste pihustussüsteemidega;
   •  selgepiiriline viimistlus à vähenevad LOÜde heitkogused;
   • UNICARB-süsteem, mis kasutab puidu-, metalli- ja plastikpindade katmisel teatavate orgaaniliste lahustite asemel süsinikdioksiidi (CO2) - parem viimistluskvaliteet, väiksema arvu kihtide pealekandmine, ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid;
   • UV-kaitsekihti võib peale kanda pihustusseadmetega, rullidega või kardinsüsteemi abil;
   • vesiemulsioonivärvikambri filtrite asendamine  kuivade filtritega - kuivad filtrid pikendavad värvimiskambri vastupidavust kahekordselt ning võimaldavad reovett tõhusamalt töödelda.
   • saelehtede käitlemise kõrgel temperatuuril baariumsoolade vannis võib asendada vaakumkuumtöötlusprotsessiga - välditakse heiteid õhku.
 • Vahendite taaskasutamine ja korduvkasutamine või ringlussevõtt ettevõttes või väljaspool ettevõtet, et vähendada jäätmekäitluskulusid ja kulusid toorme ostmiseks:
  • puhastuslahusti korduvkasutamine liinide ja seadmete värvimiseks, mis võimaldab järgmisel korral sama tooni või tumedamat värvi väiksemate partiidena osta;
  • kõigepealt loputatakse seadmed musta lahustiga, alles siis puhastatakse lõplikult puhta lahustiga;
  • praktikas kasutatakse sageli "musta" lahusti destilleerimist ja selle korduvkasutamist puhastamiseks;
  • märgade värvikambrite pesuvee ringlussevõtt peale värvi tahkete osakeste eemaldamist;
  • kasutatud lahustite ringlussevõtt ja ühendite taaskasutamine, sealhulgas:
   • väiksemahuline lahustite taaskasutamine ettevõttes, kasutatud lakivedeldi ringlussevõtt;
   • väiksemahuline lahustite taaskasutamine ettevõttes, metüleenkloriidi ringlussevõtt;
   • väiksemahuline lahustite taaskasutamine ettevõttes, ksüleeni ringlussevõtt;
   • partiide destilleerimine värviseadmete puhastamisest ülejääva ksüleeni taaskasutamiseks;
   • partiide destilleerimine seadmete puhastamisel tekkiva isopropüülatsetaadi taaskasutamiseks;
   • õhuheidetes sisalduvate lahustite taaskasutamissüsteem;
   • lahustite taaskasutamissüsteem kasutatud metüületüülketooni taaskasutamiseks ja korduskasutamiseks.
 • Mitmeotstarbelise materjali kasutamine: vähendab segadust töötajates; vähendab harvakasutatavate vahendite hulka ning seega vahendite aegumise tõttu potentsiaalselt tekkivaid jäätmeid.
 • Orgaaniliste lahustite ja orgaanilisi lahusteid sisaldavate  ladustamine ja
  isoleeritud segamis- ja  kasutaminemahutite
  • Trükipressi puhastamine:
   • enne seadmete lahustiga puhastamist pühkige ära üleliigne trükivärv;
   • asendage suure LOÜ sisaldusega puhastusained madala LOÜ sisaldusega puhastusainetega, mis ei sisaldada LOÜd enam kui 30 massiprotsenti. Kasutage madala aururõhu ja suure leekpunktiga LOÜd - LOÜd on vastavalt leekpunktile jagatud nelja rühma:  
  • < 21ºC - ei ole lubatud kasutada trükitööstusesà väga kiiresti aurustuv, aurud on tervisele kahjulikud. Plahvatusohtlik.
  • 21ºC - 55ºC - tuleohtlik, kiiresti aurustuv, aurud on tervisele kahjulikud. Ei ole lubatud kasutada uutes trükipressides.
  • > 55ºC - vähe aurustuv, aurud on tervisele kahjulikud. Tuleohtlik, kuid leekpunkt on kõrge.
  • > 100ºC - ei ole LOÜ, soovitav kasutada trükipressides, näiteks taimeõlipõhjalised puhastusained.
   • asendage petrooleumipõhjaline trükivärv taimeõlipõhjalise trükivärviga, näiteks soja- või linaseemneõliga; 
   • paigaldage automaatne puhastussüsteem, vähendage puhastusainete kasutamist üleliigse trükivärvi eemaldamisega, see aitab ka ära hoida trükivärvikile tekkimist aparaadi seintele, mille eemaldamine  nõuab kangemate puhastuslahuste kasutamist;
   • püüdke kasutada ühte tüüpi lahustit erinevaks otstarbeks à täiustab ringlussevõtmise võimalusi;   
   • korraldage trükiprotsessid värvide järgi - puhastage värviaparaati üksnes värvivahetuse ajal või siis, kui trükivärv trükkimise ajal otsa saab;
   • kandke lahusti pudelist pigistades otse rullile. Väänake välja kasutatud rätikud àkasutage vedelikku uuesti esmaseks puhastamiseks, lõplikuks puhastamiseks võtke puhas lahusti.  
 • Fotokemikaalid:
  • paigaldage ujuvkaaned, et vältida õhu juurdepääsu ja vähendada aurustumist ja saastumist à lahuse tööiga võib kahekordistuda;
  • ilmutilahuse oksüdeerumise vähendamiseks pange ilmutisse marmorkuulid, sellega saate vedeliku iga kasutamise järel kergitada ääreni à suureneb kemikaali kasulik tööiga ja vanni tööiga.
 • Trükivormide valmistamine:
  • Kasutage elektroonilise pildistussüsteemiga trükiplaatide valmistamist lasermeetodil;
  •  vähendage saasteainete seadmetesse sattumist ja lahuste väljavalgumist, paigaldage nõrgumisalused ja pikendage nõrgumisaega;
  • kasutage ohutuid ilmuteid ja kinniteid;
  • kasutage rohkem otse-trükivormile-tehnoloogiat, mis võimaldab trükivormide valmistamist arvuti pildistussüsteemiga ilma vahepealsete etappideta, näiteks asendage kasutuselolevad pildistusoperatsioonid trükkimisel ja kopeerimisel "arvutipõhiste elektrooniliste trükieelsete süsteemidega".
 • Trükkimine ja siidtrükk:
  • kasutage lahustipõhjaliste trükivärvide asemel vesialuselisi, sojaoaõli-, UV-töödeldavaid või elektronkiirtega kuivatatavaid trükivärve;  
  • kasutage erinevate trükivärvide jaoks eraldi trükivorme, kui see on otstarbekas;
  • täitke värviaparaadid trükivärviga ainult vajaliku trükioperatsiooni või töövahetuse jaoks ja viige ülejäänud värv tagasi mahutisse;
  • kasutage värviaparaadis lahuseid, mis ei sisalda isopropüülalkoholi (IPA) ning mille IPA sisaldus niisutuslahuses on väike, lisades väikeses koguses alternatiivseid kemikaale, näiteks glükooli või glükooleetreid,  
  • lisage järelejäänud värvilised trükivärvid mustale trükivärvile;
  • muutke värviaparaadis kasutatavat värvi või lahuse koostist, et kõrvaldada isopropüülalkohol; 
  • kasutage trükivärve, mis ei ole mürgised ega sisalda raskemetalle (plii, baarium, kaadmium ja kroom);
 • Järeltöötlus:
  • kasutage lahustipõhjaliste liimide asemel vesialuselisi liime;
  • vähendage ringlussevõttu takistavate pinnakatmisvahendite ja liimide kasutamist;
  • liimi või kleepaine asemel kasutage mehaanilisi köitmisvahendeid. 
 • Materjalide taaskasutamine, korduskasutamine või ringlussevõtt ettevõttes või väljaspool ettevõtet, et vähendada jäätmekäitluskulusid ja toorme ostmist: 
  • loputage seadmed kasutatud lahustiga, enne kui need lõplikult puhta lahustiga puhastate;
  • "musta" lahusti võib destilleerida ja korduvkasutada puhastamisel;
  • tühjad mahutid saab võtta ringlusse, kui osta trükivärvi suurtes kogustes mahutites, mis tagastatakse tarnijale uuesti täitmiseks;
  • lahustijäätmed taaskasutatakse ettevõttes, kui destilleerimine on koguseid arvestades otstarbekas, või kasutatakse kutseliste ümbertöötlejate teenuseid, 
  • paigaldage lahustitele katted, et vältida lahustite kadu pressidest;
  • kasutatud ja järele jäänud trükivärvid võtke ringlusse;
  • siiditrüki puhul tuleb materjal enne pesemist üleliigsest värvist välja väänata ja värv ringlusse võtta. 
 • Mitmeotstarbeliste materjalide kasutamine à vähendab segadust töötajate hulgas, vähendab harva kasutatavate toodete hankimise vajadust, välditakse realiseerimistähtaja kaotanud toodete jäätmeteks muutumist.
 • Orgaaniliste lahustite ja orgaanilisi lahusteid sisaldavate materjalide ladustamine ja käitlemine: 
  • eraldage kasutatud lahustid värvide ja trükivärvi liikide põhjal. Kogutud jäätmed saab korduskasutada samasuguse trükivärvipartii lahjendamiseks; 
  • kasutage suletud segamis- ja hoiustamismahuteid;
  • koguge ja hoiustage lahusteid suletud mahutites;
  • hoidke mahutite kaaned tööprotsesside ajal suletuna;
  • märgistage mahutid.

Lisaks eeltoodud nõuannetele aitavad lenduvate orgaaniliste ühendite heiteid õhku vähendada ka ELi parima võimaliku tehnika kirjelduse (BREF) eelnõu orgaaniliste lahustitega pindade töötlemise kohta. Nimetatud dokument on õiguslikult siduv üksnes suurettevõtete jaoks (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi reguleerimisalasse jäävad ettevõtted), kuid neid dokumente saavad kasutada ka väiksemad ettevõtted oma keskkonnategevuse täiustamiseks.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License