Kasutatud allikad

H. Kruusimaa, A. Helinurm, e-õppematerjal "Joonestamine", Tallinn 2008, http://www.e-uni.ee/kutsekeel/joonestamine/index.html

I. Kaljula "Elektroonikaskeemide joonestamine ja kavandamine EAGLE joonestustarkvara abil" (kvalifikatsioonikursuse lõputöö), Tallinna Ülikool, 2012

Standardiseeriad EVS EN 60617-2..11:2000, CEI EN 60617-3, 4, 5, 7, 12:1997

R. Pütsep "Elektroonika" Tallinna Transpordikool, 1998

TPI Graafika kateeder "Elektriskeemid – metoodilised juhendid" Tallinn, TPI, 1987

V. Sinivee "Skeemid pliiatsi või spetsprogrammiga?" Arvutikasutaja 6/2002

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License