4 Tingmärgid

iDevice ikoon Tunne tingmärke

Selles peatükis toome välja standardiseeritud elektroonikaskeemide enim kasutatavad tingmärgid komponendi gruppide kaupa. Aluseks on võetud põhiliselt standard EN-60617. Eesmärgiks pole niivõrd standardsete tingmärkide eristamine, kuivõrd just nende üldine tundmine ja lugemisoskus.

Järgnevates alapeatükkides on graafiline materjal pärit valdavalt Itaalia standardi materjalidest, kuid iga joonis omab lisaks tabelit tõlkega. Siinkohal ei tasu aga unustada, et Euroopa Standardiseeriate ametlikud originaalversioonid on Inglise, Prantsuse ja Saksa keelsed ning need on alati ülimuslikud mistahes keelsete tõlgete suhtes.

Tihti võime raaljoonestamise spetsiaalprogrammides kohata Ameerika standarditele vastavaid tingmärke. Uuri välja nende erinevused.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License