4.2 Aktiivkomponendid

Pooljuhtdioodid

Joonis 4.4 Pooljuhtdioodid 2,5mm sammuga joonestusrastril. (CEI EN 60617-5)

 05-03-01 Pooljuhtdiood, üldtingmärk 
 05-03-02 Valgusdiood (LED), üldtingmärk 
 05-03-03 Termodiood 
 05-03-04 Varikap, mahtuvusdiood; varaktor 
 05-03-05 Tunneldiood; Esaki diood 
 05-03-06 Ühepolaarne stabilitron
 05-03-07 Kahepolaarne stabilitron 
 05-03-08 Pöörddiood, unitunneldiood 
 05-03-09 Kahepolaarne diood, bipolaarne diood 

Tabel 4.4 Pooljuhtdioodid, kirjendus joonisele 4.4 . 

Türistorid

Joonis 4.5 Türistorid 2,5mm sammuga joonestusrastril. (CEI EN 60617-5)

 05-04-01 Voolu tõkestav (pöördtõkestusega) dioodtüristor (dinistor) 
 05-04-02 Pöördjuhtivusega dioodtüristor (dinistor) 
 05-04-03 Bipolaarne dioodtüristor, kahepolaarne dinistor, diiak 
 05-04-04 Trioodtüristor, tüüp määratlemata 
 05-04-05 Pöördtõkestusega N-paisuga (anoodi poolt juhitav) trioodtüristor 
 05-04-06 Pöördtõkestusega P-paisuga (katoodi poolt juhitav) trioodtüristor
 05-04-07 Suletav türistor, paisu tüüp pole määratud 
 05-04-08 N-paisuga (anoodi poolt juhitav) suletav trioodtüristor
 05-04-09 P-paisuga (katoodi poolt juhitav) suletav trioodtüristor
 05-04-10 Pöördtõkestusega tetroodtüristor 
 05-04-11 Kahepolaarne trioodtüristor; Triiak, sümistor 
 05-04-12 Pöördjuhtivusega trioodtüristor, paisu tüüp määratlemata 
 05-04-13 Pöördjuhtivusega N-paisuga (anoodi poolt juhitav) trioodtüristor
 05-04-14 Pöördjuhtivusega P-paisuga (katoodi poolt juhitav) trioodtüristor

Tabel 4.5 Türistorid, kirjeldus joonisele 4.5 . 

Transistorid

Joonis 4.6 Transistorid 2,5mm sammuga joonestusrastril (CEI EN 60617-5, nimistu lühendatud).

05-05-01 PNP-transistor
05-05-02 NPN-transistor, mille kollektor on ühendatud korpusega
05-05-03 NPN-tüüpi laviintransistor
05-05-04 Ühe siirdega P-tüüpi baasiga transistor
05-05-05 Ühe siirdega N-tüüpi baasiga transistor
05-05-09 N-kanaliga siirdeväljatransistor (JFET)
05-05-10 P-kanaliga siirdeväljatransistor (JFET)
05-05-12 Ühe isoleeritud paisuga, rikastustüüpi, põhimiku väljaviiguta N-kanaliga väljatransistor (IGFET)
05-05-13 Ühe isoleeritud paisuga, rikastustüüpi, põhimiku väljaviiguga P-kanaliga väljatransistor (IGFET)
05-05-14 Ühe isoleeritud paisuga, rikastustüüpi, seesmiselt lättega ühendatud põhimikuga N-kanaliga väljatransistor (IGFET)
05-05-16 Ühe isoleeritud paisuga, vaesustustüüpi, põhimiku väljaviiguta P-kanaliga väljatransistor (IGFET)

Tabel 4.6 Transistorid, kirjeldus joonisele 4.6 .

Foto- ja magnetelemendid

Joonis 4.7 Foto ja magnetelemendid 2,5mm sammuga joonestusrastril. (CEI EN 60617-5)

 05-06-01 Fototakisti, fotoresistor, fotojuhtivuselement, fotojuhtivusega sümmeetriline pooljuhtkomponent 
 05-06-02 Fotodiood, fotojuhtivusega assümeetriline pooljuhtkomponent 
 05-06-03 Fotoelement, fotorakk, fotopinge allikas 
 05-06-04 PNP-tüüpi fototransistor 
 05-06-05 Neljaviiguline Halli element 
 05-06-06 Lineaarne magnetresistor 
 05-06-07 Magnetiline sidestusseade, magentiline isolaator 
 05-06-08 Optron, optiline sidestus, fotosidestus; joonisel on valgusdioodi ja NPN-fototransistoriga optron 
 05-06-09 Optiline eraldusseade valguskiire tõkestamist võimaldava piluga 

Tabel 4.7 Foto- ja magnetelemendid, kirjeldus joonisele 4.7 . 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License