Sissejuhatus

iDevice ikoon Eeldused alustamiseks

Mooduli "joonestamine" läbimine.

Tööd lihtsustab ka elektroonika aluste tundmine.


iDevice ikoon Eesmärgid

Kursuse läbinud õppija tunneb skeemidel ja joonistel kasutatavaid tingmärke; oskab kanda joonistele korrektselt mõõtmeid ja tingmärke ning oskab lugeda tööjooniseid ja skeeme, koostada lihtsamaid montaažiskeeme ning arvestada jooniste järgi materjali kulu.

Kokkuvõetuna õpetab see kursus elektroonikaskeeme korrektselt lugema, joonestama ning sellega seotud tarkvarapakette kasutama.


Ivar Kaljula, Tallinna Polütehnikum 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License