Suundade määramine

Atmeli mikrokontrolleril mega88 on kolm sisend-väljundporti: port B (PB), port C (PC) ja port D (PD). Kõik kolm porti on kaheksa bitised, see tähendab, et kõigis portides on kaheksa väljaviiku (pordis C on tegelikult seitse väljaviiku, kaheksas pole korpusest välja toodud). Antud mikrokontrolleril on võimalik määrata iga väljaviigu andmete liikumise suunda, see tähendab, et programmeerija saab määrata iga väljaviigu kas sisendiks või väljundiks vastavalt vajadusele. Vaikimisi on määratud kõik mikrokontrolleri väljaviigud sisenditeks.
 
Alustades mikroprotsessori programmeerimist, on portide konfigureerimine esimene ülesanne, sest enne kui mikrokontroller hakkab väliste seadmetega „suhtlema“, peab olema ära määratud milliste väljaviikude kaudu liiguvad andmed mikrokontrollerisse sisse ja milliste väljaviikude kaudu liiguvad andmed mikrokontrollerist välja.