Menüü
 
 
 
Enesekontrolli testid
 
Treipingid  

Treipingid on enamlevinud metallitöötluspingid. Neid kasutatakse tööstusettevõtetes, remonditöökodades jms. Treipinkide gruppi kuuluvad:

·         universaaltreipingid;

·         revolvertreipingid;

·         mitme teraga treipingid;

·         karuselltreipingid;

·         plaantreipingid;

·         automaat- ja poolautomaattreipingid;

·         spetsiaaltreipingid.

Treipinkidel töödeldakse enamjaolt pöördkehi. Erinevalt freesimisest, antakse treimisel toorikule pöörlev liikumine ning ettenihe lõiketerale.

Universaaltreipink on enamlevinud treipingi tüüp. Nendel teostatakse erinevaid treitöid. Nende põhiliseks osaks spindli kiiruse reguleerimiseks on kiirustekast. Mida käitakse lühisrootoriga asünkroonmootoriga. Harvemini leiavad kasutust ka mitmekiiruselised asünkroonmootorid, kuid nende kasutamisel lihtsustub kiirustekast.

Universaaltreipinkidel toimub ka keermetamine (keerme treimine). Selleks teostatakse ettenihkeliikumine peaajamilt.

Peale peamootorit kasutatakse universaaltreipinkidel asünkroonmootoreid suppordi kiireks liigutamiseks, emulsioonipumba käitamiseks, tagumise tsenterpuki liigutamiseks, detaili kinnitamiseks jm.

Spindli kiiruse muutmiseks kasutatakse ka astmeliste rihmaseibidega ajameid, muudetava pöörlemiskiirusega ajameid (leonardajam), hüdraulilisi kiirusekaste ning tänapäeval ka sagedusmuunduriga ajameid või positsioonjuhtimisega sammajamit.

Universaaltreipink
allikas: www.deka-stanki.ru
Arvprogrammjuhtimisega treipink
allikas: http://digima.ee

Revolvertreipingid on ettenähtud keeruliste detailide tootmiseks. Tootmisprotsessis kasutatakse erinevaid tööriistu. Spindli käitamiseks kasutatakse lühisrootoriga asünkroonmootorit või leonardajamit. Juhtimise lihtsustamiseks on revolverpea mehaaniliselt sidestatud kiiruse ümberlülitiga, mis võimaldab üleminekul ühelt lõiketeralt teisele saada vajaliku lõikekiirust.

Revolverpea

Revolverpea allikas:http://www.pragati.ru

Karuselltreipingid on ettenähtud suure diameetriga toorikute treimiseks. Nendes kasutatakse peaajamine lühis- ja faasirootoriga asünkroonmootoreid jm. Ajamid on kasutusel ka suppordi kiireks liigutamiseks, traaversi liigutamiseks, õlituspumba ja emulsioonpumba käitamiseks jm.

Karuselltreipink. allikas: www.youtube.com

Kopeersõrm

Ühesuguste detailide tootmist lihtsustab elektriline kopeersõrm.

KS - kopeersõrm
KMS - kopeer-mõõte seade
KA1; KA2; KA3 - vaherelee
EmÜ - elektromagnetiline sidur "üles"
EmV - elektromagnetiline sidur "vasakule"
EmP - elektromagnetiline sidur "paremale"
EmA - elektromagnetiline sidur "alla"