Menüü
 
 
 
Enesekontrolli testid
 
Puurpingid  

Puurpink on metallitöötluspink avade puurimise, nende avardamiseks, hõõritsemiseks, keermepuuriga keermestamiseks ja süvistamiseks. Nad võimaldavad puurida avasid läbimõõduga kuni 100mm, rõngaspuuridega isegi suuremaid.

Puurpingid liigitatakse:

·         universaalpingid;

·         püstpingid;

·         radiaalpingid;

·         eripingid.

       
Puurimine  Ülepuurimine  Avardamine  Hõõritsemine 
 

Puurpingid võib jagada kahte rühma:

·         püstpuurpingid – ettenähtud avade puurimiseks ja keermestamiseks kergetesse detailidesse, mida on kerge töölaual liigutada. See koosneb rõhtsast töölauast ja spindlist, millesse kinnitatakse lõikeriist. Spindlile antakse püstsihiline ettenihe.

·         radiaalpuurpingid – kasutatakse keskmiste ja suurte detailide töötlemiseks. Nendel on võimalik silinderhülssi pöörata ja nikutada spindlikasti radiaalselt mööda konsooli.

Avasid läbimõõduga kuni 12mm puuritakse lauapuurpinkidel.

Püstpuurpink

1.Mootor
2.Hammaslatt
3.Ettenihkekang
4.Spindel
5.Õlidüüs
6.Töölaud

Allikas:
radialdrillingmachine.net/
Allikas:
german-traders.com

Radiaalpuurpink

1. Mootor
2.Spindlikast
3.Konsool
4.Tõstekruvi
5.Spindel
6.Juhtnupud
7.Silinderhülss

 

Suurte täpsuste saamiseks kasutatakse koordinaatsisetreipinke.

Koordinaatsisetreipinki kasutatakse väikeste ja keskmiste baasdetailide ja kere avade töötlemiseks. Töölaud ja spindelkast, mis on ühtlasi pingi põhisõlmedeks, positsioneeritakse ristkoordinaatides, toorikut positsioneeritakse polaarkoordinaatides pöördlaud. Pöördlaud võimaldab toorikut pöörata rõhtasendis 0-360°. Universaalse pöördlaua kasutamine võimaldab toorikut pöörata ka 0-90° püstasendis. Koordinaatsisetreipingid paigutatakse püsiva temperatuuriga ruumidesse eraldi vundamendile.

Koordinaatsisetreipink
Allikas: http://cfnewsads.thomasnet.com

Radiaalpuurpingi 2A55 juhtimisskeem

S1 – pealüliti
F1 – peasulavkaitse
XA – liugkontakt
F2 – abimehhanismide mootorite sulavkaitse
S2 – pumba mootori lüliti
F3 – pumba mootori sulavkaitse
F4 – termorelee
M1 – spindli mootor
M2 – abimehhanismide mootor
M3 – abimehhanismide mootor
M4 – abimehhanismide mootor
M5 – pumba mootor
KM1 – spindli mootori kontaktor
KM2 – spindli mootori kontaktor
KM3 – abimehhanismide mootori kontaktor «üles»

KM4 – abimehhanismide mootori kontaktor «alla»
KM5 – abimehhanismide mootori kontaktor «kinni»
KM6 – abimehhanismide mootori kontaktor «lahti»
TV – kohtvalgusti trafo
F5 – kohtvalgusti sulavkaitse
S3 – kohtvalgusti lüliti
H – kohtvalgusti hõõglamp
S4 – abimehhanismide ümberlüliti
KV – juhtimisskeemi vaherelee
S5 – teekonnalüliti avanev kontakt
S6 – teekonnalüliti avanev kontakt
S7 – teekonnalüliti sulguv kontakt
S8 – teekonnalüliti sulguv kontakt
S9 – sulguva kontaktiga iseennistuv surunupp «kinni»
S10 – sulguva kontaktiga iseennistuv surunupp «lahti»