Menüü
 
 
 
Enesekontrolli testid
 
Freespingid  

Freesimine on mehaaniline töötlemine, kus pöörlev frees lõikab tooriku pinnalt laaste. Freesimisega antakse detailile vajalik kuju ning pinna siledus. Freesiga on võimalik toota mitmeid detaile. Nii näiteks freesitakse tasapindu, sooni, astmeid, hammasrataste hambaid jpm. Erinevate detailide tootmiseks on aga vajalik erinevate freeside kasutamine.

Frees on paljuhambaline lõikeriist toorikute freesimiseks. Neid liigitatakse hambaid kandvate pindade kuju ja asendi, lõikeplaatide olemasolu, kinnitusviisi ja materjali järgi.

Olulisemateks freesideks on:

·         silinder- ja otsfreesid – tasapindade töötlemiseks;

·         ketasfreesid – soonte moodustamiseks;

·         sõrmfreesid – astmete ja soonte töötlemiseks;

·         sfäärikujulised – kujupindade moodustamiseks arvprogrammjuhtimisega freespinkidel;

·         tigu- ja moodulfrees – hammasrataste valmistamiseks.

 
Silinderfrees  Otsfrees  Ketasfrees  Sfäärisilinderfrees  Sõrmfrees 

Freespink on tööpink freesimiseks.

Freespingid jagunevad üldotstarbelisteks ja eriotstarbelisteks. Vastavalt töövõlli asendile on üldotstarbelised freespingid horisontaal-, vertikaal- või universaalfreespingid. Eriotstarbelised freespingid on ettenähtud kindla funktsiooni jaoks – keermefreespingid, kopeerfreespingid jm.

Horisontaalfreespingid – töövõll asetseb horisontaalselt ning sellele kinnitatakse freestera. Töövõlli liikumine moodustab freespingi pealiikumise, töölaud võib saada piki-, rist- või vertikaalettenihke.

Vertikaalfreespingid – töövõll ja freestera on paigutatud vertikaalselt, nende liikumine moodustab samuti pealiikumise. Ka vertikaalfreespingi töölaud võib liikuda tera suhtes piki, risti või vertikaalselt.

Universaalfreespink – horisontaal- ja vertikaalfreespingi kombinatsioon. Töölaud on pööratav.

Kopeerfreespingid

Kopeerfreespingid on ettenähtud ruumiliselt keerukate detailide tootmiseks kopeerimise teel. Nendel valmistatakse turbiinide töörattaid, stantsi šabloone jne.

Kopeerfreespink on varustatud elektrilise kopeersõrmega, millele antakse kolm ettenihke suunda - horisontaalne, vertikaalne ja ristiliikumine. Selle tööpõhimõte on sama, mis treipingi kopeersõrmel.

Kopeerfreespingi puuduseks on šablooni valmistamise vajadus, millel on raske ning mõnel juhul võimatu paranduste tegemine. Selle puuduse kõrvaldab arvjuhtimispink, kus šablooni asemel kasutatakse arvutis modelleeritud toorikut.

Arvjuhtimispingid

Arvjuhtimispinkidel e. CNC freespinkidel kasutatakse viit või enamat töökoordinaati. Nendel töödeldakse väga keerulisi pindu, näiteks laeva sõidukruvisid, kopterilabasid, lennukidetaile, pressivorme jne.

Viimasel ajal on arvjuhtimispingid asendanud vanamoelisi kopeerfreespinke.

Keerulise detaili valmistamine arvjuhtimispingil. Allikas: www.youtube.com

 

Ultrix 800rt Allikas: http://www.directindustry.com