Ofsettrükimasinad

Selles osas õpitavad teemad on:

 • Üldandmeid trükimasinates
 • Väljaannete trükitehniline teostamine
 • Trükimasinate üldine struktuur
 • Ofsetmasinate töö printsiip
 • Trükiprotsess ja masinad
 • Trükimasinate ehituse areng
 • Ofsettrüki võidukäigu põhjused maailmas
 • Trükimasinate üldine klassifikatsioon
 • Poognaofsetmasinate ehituse printsiibid
 • Masinad erineva staapeli asetuse poolest
 • Rullofsetmasinate ehituse printsiibid
 • Paberi formaadid ja nende seos trükiseadmetega
 • Trükikontakt trükimasinas