Väändeteim


Väändeteim seisneb silindrilise või prismaatilise proovikeha mõlemast otsast piki telge väänamises. Väändeteimiga saab määrata täpse purunemisviisi - lõike purunemise või atkemise. Väändeteimi tehakse eelkõige plastsete materjalide korral.

GOST-i 3565-80 kohaselt väändeteimiga määratavatest tugevusomadustest on materjali omadusi  iseloomustavamad:
Joonis 1.11. Väändeteimi skeemLicensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License