Vask ja vasesulamid. Nende kasutamine juhtmaterjalina

Vask on juhtme plastne punakaspruuni värvi metall. Vase tihedus g = 8,9 gr/cm3, sulamistemperatuur 1083oC. Elektrijuhtivus g = 57-69 M/W × mm2 (hõbedal g = 62,5 m/W × mm2). Vask kattub oksiidi kihiga, mis kaitseb korredeerumist.

Vask toodetakse sulfiidsetest maakidest, mis sisaldavad vasepüriiti. Maak rikastatakse, sulatatakse vasekiviks, puhutakse läbi konverteris st. põletatakse välja kahjulikud lisandid S, Fe 15 ¸ 20 tunni vältel.
Saadud toorvask kangidena või plaatidena 98,5 ¸ 99,5 % Cu läheb
-leek või elektrolüütilisele rafineerimisele. Suur elektrienergiakulu 250 ¸ 350 kWh 1 tonni (kalood) vase tootmiseks.
Saadakse vasemargid, mida GOST 859-78 järgi tähistatakse M 00, M 0, M 1 jne. vt. tabel.
Puhas vask markeeritakse DIN 1787 järgi (vt. tabel 3.50. lk.58) (8). Ecu 58, SECu, s.o. 99,9% Cu. Eristatakse valatavaid ja deformeeritavaid vase sulamite marke.

Lisandid Zn, Ca ja Ni, Pb, Al eriti Fe, Si, Ph suurendavad vase eritakistust kuni 50% võrra. Lisandid avaldavad mõju vase füüsikalis-mehaanilistele omadustele. Nende sisaldus markeeringus on tähistatud numbritega %-des.
(GCu 10Fe5Ni5). “G” – tähistab valatavat vaske.

Külmtöötlemisel (tõmbamisel) saame kõva vase, mille eritakistus suureneb ja füüsikalised omadused muutuvad:
•    kalestumiskõvadus suureneb,
•    tõmbetugevus suureneb,
•    suhteline pikenemine väheneb

Lõõmutades kõva vaske 600 - 650oC (400oC) juurest koos ahjuga, vältides õhu juurdepääsu, saame pehme suurema elektrijuhtivusega vase, kuid väiksema mehaanilise tugevusega.

Pehmest vasest (MM) traate ja latte kasutatakse põhiliselt isoleeritud mähisetraatide ja montaažijuhtmete valmistamiseks. Parema pakkimise saavutamiseks juhtmes kasutatakse ristkülikulise ristlõikega kiude.

Kõvast vasest (MT) juhtme tooteid kasutatakse tavaliselt ülekande – õhuliinides paljasjuhtmetena, elektriaparaatides samuti kommutaatormasinates paljaslattidena. Neil juhtudel on vajalik suurem tugevus ja kulumikindlus (kõvadus). Kaablite kiutraadid üle 0,32 mm valmistatakse ainult pehmest vasest.
Kus võimalik asendatakse vask juhtmealumiiniumi või rauaga.

Elektro- ja raadiotehnikas kasutatakse ka vasesulameid:
•    messingit e. valgevaske
•    pronksi ja suure eritakistusega vasenikli sulameid:
     - uushõbedat
    - manganiini
    - konstantaani

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License