Vaseniksulamid

Need on suure elektrilise eritakistusega juhtmematerjalid.

Kunial – 13 % Ni, 3% Al, Cu.

Nikkel on hõbevalge läikiv metall, kõva ja sitke. Suur korrosioonikindlus. Puhtal kujul kasutatakse teist metalli pindade kaitseks – nikkeldamine.

Cu + Ni sulamitel on suur:
• elektriline eritakistus,
• mehaanilised omadused ja
• kuumuspüsivus.

Konstantaan Cu 58%, Mn 2% Ni 40%
Manganiin Cu 85%, Mn 12% Ni 3%

Suure elektrieritakistusega. Valmistatakse elektri kuumutusseadmete elemente, reostaate, termostaate, mõõteriistade elemente jne. Enamlevinud termopaaride materjalideks on konstantaan, vask, kromeel, alumeel, plaatina, plaatinroodium, kopeel.

Plaatinroodiumi kombinatsioone on käsutusel mitmeid. Enamlevinud on plaatina ja roodiumi sulam, kus roodiumi on 10%.
Kromeel sisaldab kroomi 9...10%, koobaltit 0,6... 1,2%, ülejäänu on põhiliselt nikkel. Vähesel määral võib olla ka veel rauda, räni, mangaani, vaske, süsinikku.
Alumeel sisaldab alumiiniumi 1,2...2,4%, räni 0,85... 1,5%, mangaani 1,8... 2,7%, koobaltit 0,6... 1,2%, ülejäänu on nikkel.
Kopeel sisaldab niklit + koobaltit 42,5... 44%, mangaani 0,1... 1%, ülejäänu on vask. Tabelis 7 on antud põhiandmed mõnede enamkasutatavate termopaaride kohta.
Tabel 7. Enamkasutatavad termopaarid.

Nimetus

Termoelektomotoorj õud mõõtepiirkonnas //V/K

Kasutuspiirkond °C

Vask (+) - konstantaan (-) Kromeel (+) - kopeel (-) Kromeel (+) - alumeel (-) Plaatinroodium (+) - plaatina (-) Raud (+) - konstantaan (-)

35 ...52 -69 36...41 6,5 ...10,5

              45 ...55

-100.. .+300 ...+800 ...+800 -50.. .+1400 -200. ..+400


Tabel 5.4.

Materjal

Töötlemismoodus

Elektrijuhtivus

%

Katketugevus

N/mm2

Suhteline

pikenemine

katkemisel %

Juhtmevask…..

Lõõmutatud

Kalestatud

100

98

25…30

34…48

50

4

Kadmiumpronks

(0,9% Cd;

ülejäänud on Cu)…

Lõõmutatud

Kalestatud

95

90

31

73

50

4

Pronks (0,8% CD;

0,6% Sn; ülejäänud

on vask)…

Lõõmutatud

Kalestatud

60

55

29

73

55

4

Pronks (2,5% Al;

2% Sn; ülejäänud

on vask)…

Lõõmutatud

Kalestatud

15…18

15…18

37

97

45

5

Fosforpronks (7% Sn;

0,1% P; ülejäänud

on vask)…

Lõõmutatud

Kalestatud

10…15

10…15

40

105

60

3

Berülliumpronks (1,9…2,6% Be; 0,2…0,5% NI; ülejäänud on vask)…

Lõõmutatud

Kalestatatud

36

26

70…79

162…175

9

20

Valgevask  

(30% Zn; 70% Cu) …

Lõõmutatud

Kalestatud

25

25

35…42

88

60…70

5


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License