Keemilised mõjurid


a) Happearv määratakse vedeldielektrikutel, lakkidel, kompauntidel jne. Happesisalduse suurenemisega suureneb materjali elektrijuhtivus ja vaba hape rikub kontaktisolevaid kiulisi isoleermaterjale ja suurendab metallist osade korrosiooni.

Vedelatel isoleermaterjalidel on üks olulisemaid kvaliteeditunnuseid happearv: see näitab mitu milligrammi kaaliumhüdroksiidi (KOH) on vaja ühes grammisvedeldielektrikus sisalduvate hapete neutraliseerimiseks. Näiteks: trafoõli happearv ei tohi olla suurem kui 0,05 (s.o. KOH kaaliumhüdroksiidi kogus mg-des 1 grammi dielektriku neutraliseerimiseks).


c) Suurt tähtsust omab ka isolatsioonmaterjalidele nende elektriliste ja mehaaniliste omadustele suur energiakiirgus (alates päikesekiirgusest).

Vananemine toimub eriti anorgaanilistes ainetes (kummi muutub rabedaks, eboniit muudab värvust, plastikaat praguneb jne.).

Vastupidavus kiirgusele on tänapäeval, mil ligi 20% elektrienergiast toodetakse tuumaelektrijaamades, kus mõnedes kohtades materjalid peavad taluma kõrgendatud kiirgusdoose, küllaltki oluline näitaja. Radioaktiivne kurgus võib ühest küljest halven­dada isoleerivaid omadusi ja Jdirendada vananemist. Teisest küljest võib ta olla aga abiks ka uute materjalide loomisel jne.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License