Jõukaablid

Jõukaableid käsutatakse elektrienergia ülekandmisel ja jaotamisel vahelduvvooluseadmeis pingetega kuni 500, 3000 ja 6000 V. Kaableid toodetakse ühe-, kähe- ja kolmesoonelistena, soonte ristlõikega l kuni 500 mm . Sooned koosnevad lõõmutatud vasktraatidest. Iga soon on isoleeritud. Sooned võivad olla ümmargused, sektori- või segmendikujulised. Segmendi- ja sektorikujulised sooned võimaldavad nende kõige kompaktsema paigutuse kaablisse. Samal eesmärgil tehakse ümmargused sooned tihendatuna (joon. 12.2). Mitmesoonelistes kaablites on iga soon eri värvi, mis on vajalik faaside eristamiseks.

Joonis 12.2 Mitmetraadiliste kaablisoonte ristlõiked: l - ümmargune tihendamata soon, 2 - ümmargune tihendatud soon, 3 - kolmesoonelise kaabli sektorikujuline tihendatud soon, 4 - kahesoonelise kaabli segmendikujuline tihendatud soon

 Mitmesoonelistes kaablites on isoleeritud sooned üksteisega kokku keerutatud ja suletud üldisesse kaitsekesta, mis võib olla valmistatud pliist, poliüvinüül kloriidist või spetsiaalsest valguskindlast kummist. 3000 ja 6000 V kaablite elektrilise tugevuse suurendamiseks on kokkukeerutatud isoleeritud sooned ümbritsetud polüvinüülkloriidist (PVC) vööisolatsiooniga (joon. 12.3).

Joonis 12.3 Jõukaabel MCMK 0,6 / 1,0 kV: l - mitmetraadilised sektorikujulised Cu-sooned. 2 - polüvinüülkloriidisolatsioon, 3 - vasktraatidest ja -lintidest kaitse- ja maandussoon (vasksukk), 4 - must PVC-kest

Joonis 12.4 Polüetüleenisolatsiooniga kaablid: l - polüetüleenisolatsiooniga sümmeetrilised kõrgsageduskaablid õhku riputamiseks, 2 - kandetrossiga telefonikaabel, millel on polüetüleenisolatsioon, 3 - 10 kV polüetüleenisolatsiooniga kolmesooneline jõukaabel, mille voolujuhtiva soone ristlõikepindala on 64,5 mm2, 4 - polüetüleenisolatsiooniga (polüetüleenist spiraaliga) koaksiaalkaabel, 5 - spiraalselt keritud polüetüleenist nööriga koaksiaalkaabel


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License