Juhtmetest ja kaablitest

Eestis toodetavate juhtmete ja kaablite märgistusest

Eesti kaablitehas Keila Kaabel valmistab uuetüübilisi juhtmeid ja kaableid, mille ehitus ja omadused rahuldavad lisaks rahvusvaheliste IEC standardite nõuetele ka Eesti oludest johtuvaid külmakestvusnõudeid. Alljärgnevalt on esitatud nende tüübitähised ja märgistusviisid.

Tüübitähised

Uute juhtmete ja kaablite tüübitähised määravad üheselt juhtme või kaabli ehituse. Tüübitähised moodustatakse alljärgneva kähe skeemi järgi.

ISOLEERJUHTMED: Tähise järjekorranumber

1

2

3

4

5

6

Näide

P

L

1,5 mm2

MU

450/750 V

R200

 

1.    Isolatsioon:   P - polüvinüülkloriid (PVC)
2.    Soone tüüp: L - massiivsoonega (IEC klass 1), K - mitmekiuline (IEC klass 2),
E - peenekiuline (IEC klass 5)
3.    Nimiristlõige
4.    Soone isolatsiooni värv:    MU - must,   PRU - pruun,    HESI - helesinine,
KORO - kollarohelisetriibuline
5.    Nimipinge
6.    Pakkimisviis (R - kärp, viht või rull, T - trummel) ja juhtme pikkus pakendis (m)

 

KAABLID: Tähise järjekorranumber

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Näide

A

P

C

P

K

4

G

16 mm2

0,6/1 k V

T500

 1.    Soone materjal: A - alumiinium; eritähiseta - vask.
2.    Isolatsioon: P - polüvinüülkloriid (PVC)
3.    Põhisooni ümbritseva, paljastest ümar- või lapikkiududest koosneva iihekihilise,
rõngakujulise ristlõikega soone (ümbrissoone) olemasolu: C - ümbrissoon on olemas;
eritähiseta - ümbrissoont ei ole
4.    Mantel: P - polüvinüülkloriid (PVC)
5.    Kaabli liik: K - jõukaabel, J - paigalduskaabel, O - abiahela- (kontroll-) kaabel
6.    Soonte arv
7.    Märgistatud kaitsesoone olemasolu: G - kollarohelise soonega, X - kollarohelise sooneta
8.    Nimiristlõige
9.    Nimipinge
10.    Pakkimisviis (R - kärp, viht või rull, T - trummel) ja kaabli pikkus pakendis (m)

Soonte tunnusvärvid
Soonte tunnusvärvid peavad IEC nõuete kohaselt võimaldama sooni üheselt identifitseerida.

Kaitsesoone (PE) tähistamiseks käsutatakse kolla-rohelist pikitriip-värvikombinatsiooni. Sama värvikombinatsiooni käsutatakse ka ühitatud neutraal- ja kaitsesoone (PEN) tähistamiseks.

Neutraalsoone tunnusvärv on helesinine.

Muud sooned peavad olema identifitseeritavad, kusjuures nende tähistamiseks ei tohi IEC reeglite järgi käsutada kollast, rohelist ega sinist värvi.

Kohtkindla paigalduskaabli PPJ soonte tunnusvärvid:
 

Soonte arv

Kõll a- rohel ise soonega kaablid

Kolla-rohelise sooneta kaablid

2

-

HESI, MU

3

KORO, HESI, MU

HESI, MU, PRU

4

KORO, HESI, MU, PRU

HESI, MU, MU, PRU

5

KORO, HESI, MU, PRU, MU

HESI, MU, PRU, MU, MU

 

Kohtkindlaks paigalduseks ettenähtud isoleerjuhtmed PL, PK, PE

 

Värv

Lühend

Must

MU

Helesinine

HESI

Kolla-roheline

KORO

Pruun

PRU

Kohtkindlaks paigalduseks ettenähtud abiahelakaabli PPO soonte isolatsioon on must; sooned on nummerdatud valgete numbritega alates ühest.
Kohtkindlaks paigalduseks ettenähtud jõukaablis APPK on soonte tunnusvärvid KORO, MU, MU, PRU.

Tähised kaabli välispinnal
Kaabli identifitseerimise hõlbustamiseks on paigaldus-, abiahela- ja jõukaablite (PPJ, PPO, APPK) välispinnale kantud kiri, mis sisaldab järgmisi andmeid:
•    valmistaja tunnus,
•    tüübitähis,
•    soonte arv,
•    kollarohelise soone olemasolutähis ( G või X),
«    soonte nimiristlõige,
•    nimipinge,
•    pikkusmärgid (kuni neljakohaliste numbritega iga meetri järel).

Näide:     KEILA PPJ 3G 2,5 mm2 300/500 V    4567

Pikkusmärgistus   hõlbustab   kaabli   väljamõõtmist  ja,   kui   sama   märgistus   on   kantud
teostusjoonisele, kaabli identifitseerimist.

Andres Beek
AS Keila Kaabel kvaliteediinsener

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License