Intallatsioonkeraamilised materjalid

Installatsiooni materjaliks on elektrotehniline portselan. Elektrotehnilisest portselanist valmistatakse kõrge- ja madalpingeisolaatoreid.

Isolaatorid vormitakse toorikutest kas pressimisega kips- ja terasvormides või teistel meetoditel. Viimistletud isolaatorid paigutatakse kuivatisse, kus nende niiskus väheneb 0,5...2%-ni. Kuivatatud portselantooted kaetakse vedela glasuuriga. Isolaatoreid töödeldakse termiliselt

(põletatakse) suure tootlikkuse ja pideva töörežiimiga, tunnelahjudes. Glasuurikiht suurendab

isolaatorite mehaanilist tugevust, niiskuskindlust ja vähendab nende pinna saastumist atmosfääri

tingimustes.

Elektrotehnilist portselani käsutatakse peamiselt kõrgepingeisolaatorites (varras-, ripp-, tugi-,

tugi-varras- ja läbiviikisolaatorid) (joon. 10.5 ja 10.6). Seega kõlbab käsutada ka väga kõrgetepingetega - kuni 500 000 V ja enam.

Joonis 10.4 Märglahenduspinge määramisel esineva elektrilise lahenduse kulg isolaatoril

Joonis 10.5 Kõrgepingevarrasisolaatorid: a - isolaator pingele 6 kW, b - isolaator pingele 35 kW; l - isolaatori ülemine osa, 2 - isolaatori alumine osa, 3 - isolaatori osasid ühendav tsementkinnitus, 4 - süvend juhtme paigutamiseks isolaatori külge


Joonis 10.6 Ahelaks ühendatud rippisolaatorid

Isolaatorite põhilised elektrilised omadused on nende kuivlahenduspinge, märglahenduspinge ja läbilöögipinge (joonis 10.4).

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License