Enesekontrolliks

1. Milline on kristallilise ja amorfse materjali struktuuriline erinevus?


• Kristallilistel materjalidel on korrapärane aatomite paigutus ja kindel sulamise ning tardumise temperatuur.
• Amorfsetel materjalidel on korrapäratu aatomite paigutus ja ei esine momendaalset kindlal temperatuuril tardumist ega veeldumist.

 

2. Millised on metallide siseehituse kristallvõre kujud (tüübid) ja neid iseloomustavad parameetrid?


• Metallide kristallivõred on kuubi ja prisma kujulised, millede tippudes ja tahkude tsentrites paiknevad aatomid. Neid iseloomustab erinev aatomite arv võres ja võre serva pikkus ehk aatomite vaheline kaugus. Neid nimetataks kuubilised tahkkeskendatud, ruumkeskendatud ja hekskonaalsed kristallivõred erineva serva pikkuse ja aatomite arvuga.

 

3. Kuidas nimetatakse metalli kristalliseerumisel ruumvõrede kuju muutuste toimumise temperatuure ja protsessi?

• Metallide kristalliseerumisel toimuvad kristallivõre kuju muutused erinevatel nn. kriitilistel temperatuuridel ja protsessi polümorfismiks.

 

3. Milliseid materjali mehaanilisi omadusi mõjutab aatomite arv - pakkivus kristallvõres?

• Tõmbe tugevust ja pinnakõvadust.

 

4. Mis muutused toimuvad kriitilistel temperatuuridel metalli kristalliseerumisel?
• Ruumvõrede suuruse ja aatomite arvu muutus.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License