Elektrotehnikas kasutatavad vääris-ja haruldased metallid

Plaatina (Pl) oksüdeerib alates 540°C, lisanditega sulam alates 900°C. Vastupidav kontsentreeritud hapetele ja alustele.
Tihedus - 21,44 gr/sm³
Sulamistemperatuur - 1773oC
Eritakistus r = 0,105 W × mm²/m
Hea plastilisus - foolium d = 5 mm
- traat f = 3 mm

Traat laboratoorsete elektriahjude kütteelementideks töötemperatuur kuni 1000°C.
Plumbumi, roodiumi ja iriidiumi sulamitest valmistatakse termopaare ja väikese võimsusega lülitusaparaatide kontakte.

Hõbe (Ag) oksüdeerub alates 200°C. Suur plastilisus, seetõttu lehed õhukesed
d - 5 mm ja traadid peenikesed kuni d = 5 mm.
Tihedus - 10,5 gr/sm³Sulamistemperatuur - 960°C.
Eritakistus - r = 0,0156 - 0,0160 W × mm²/m.
Termiliselt töödeldav; lõõmutatult - pehme ja karastatult - kõva.

Kasutatakse:
1. Juhtmete materjalina kõrgtemp. Keskkonnas.
2. Kõrgsagedus voolujuhtmetes (vask kaetud hõbedaga).
3. Väikesevõimsusega lülitusaparaadi kontaktide materjalina (pinnatuna).

Volfram (W) on halli värvusega väga kõva metall.
Tihedus - 19,3 gr/sm³. Sulamistemperatuur - 3400°C.
Eritakistus - r = 0,055 W × mm²/m.

Erakordselt kõrge sulamistemperatuuri tõttu toodetakse volframi maagist keemiliste protsesside abil ja saadakse metalliline volfram pulbrina. See paagutatakse (survel 2000 atm, temperatuuril 3000° - 3100°C) varraste ja plaadi kujulisteks ning 10 x 10 x 400 mm detailideks.
Toorikutest tõmmatakse spetsiaalse masina läbi 60 ¸ 65 düüsi traati a = 0,01 mm. Oksüdeerub alates +400°C kõrgematel temperatuuridel. Tooriumoksiidi (ThO2) lisandiga volframtraati f 10 - 100 m kasutatakse valgustuslampide ja elektronlampide katoodide hõõgniitide valmistamiseks.

Samuti valmistatakse
• röntgenitorude ja kõrgepingealaldite anoode,
• kontakte, kõrge sulamistemperatuuri ja suure kaarekindlusega, impulsskontaktidena, kaarekustutus-kontaktidena,
• laialdaselt vaakumtehnika elemente.

Volframkarbiidide WC2 baasil saadakse ülikõvu sulameid -kermiseid.

Elavhõbe (Hg) on ainus metall, mis on toatemperatuuril vedelas olekus. Keemiliselt väheaktiivne aine.
Oksüdeerub keemistemperatuuril 365°C.
Tihedus - 13,55 gr/sm³.
Tardub - -39°C.
Eritakistus r = 0,95 W × mm²/mm.

Ta lahustub kontsentreeritud sool-, väävel- ja lämmastikhappes.
Cu, Zn, Pb, Ni, Sn, Ag, Au lahustuvad elavhõbedas.

Kasutatakse
• spetsiaalsete releede ja lülitite elavhõbeda kontaktide valmistamiseks,
• elavhõbealaldites,
• gasotronides ja ignitronides
ETTEVAATUST!
Elavhõbeda aurud on tervistkahjustavad. Säilitatakse hermeetilistes portselan- või purunemiskindlates klaasnõudes. Elavhõbedaga töötatakse tõmbekapis ja ruumis, kus põrandad on ilma pragudeta.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License