Alumiinium ja tema sulamid

Nende kasutamine juhtmaterjalina.

Alumiinium on hõbevalge värvusega metall. Vasest kergem 3,3 korda g = 2,7 kg/cm3, sulamistemperatuur 660o ¸ 657oC. Elektrijuhtivus 60 % vase omast g = 35 ¸ 38 m/Wmm2. Alumiiniumi toodetakse: tabel
Alumiinium lahustub hapetes ja alustes. Elavhõbedas laguneb täielikult. Õhus kattub õhukese oksüüdi kihiga ja see väldib edasist oksütatsiooni-protsessi jätkumist.

Puhtuse järgi liigitatakse primaarne A1 kolme gruppi ja markeeritakse järgmiselt (GOST 11069-74, 11
•    eriti puhas A999 (99,999% A1)
•    kõrgpuhas A 995, A99, A97, A95 (99, 95% A1)
•    tehniline A85, A8, A7, A6, A5, A0 (99,0 % A1)

Tähis “E” – A7E ja A5E märgib ära elektrotehnilise alumiiniumi, millel on erinev koostis, mis tagab materjali eritakistuse kindlates piirides.
    Deformeeritavad alumiiniumid liigitatakse GOST 4784-74:
•    kõrgpuhas FL (99,98 – 99,95% Al)
•    tehniline FL 000, FL00 (99,8 – 98,8% Al)

Samuti DIN1700 järgi primaarse alumiiniumi margid tähistatakse Al 99,99 – Al 99,5 s.o.99,5% Al alla 1% lisanditele arvu ei lisata.
E Al – elektrotehniline
DIN1712 T1 – valukangidena
DIN1712 T2 – deformeeritav

Pooltoodete (leht, latt, riba, varras, traat jms) valmistamiseks kasutatavad sulamid liigitatakse termotöötluse põhjal:
a)    termotöötlusega tugevdatavad ja
b)    mittetugevdatavad Al, Mg, Mn sulamid.

Lisandid (Cu, Si jt.) %  Mn, Mg, Fe, Ni
Duralumiiniumi (D1, D6, D16 karastamisel vees – temperatuurilt 500oC. Järgneb 4-7 ööpäevane vanandamine toatemperatuuril või kunstlikult 100-180oC – 2-4 tundi.
Peale karastamist on duralumiinium plastne ja seda on võimalik töödelda survega. Vanandamise järgi suureneb tugevus 100 ® 500 M Pa-lini 20 - 150 HB-ni.
Lõõmutamist rakendatakse Al struktuuri ühtlustamiseks ja rekristalliseerimiseks piires 320 - 520oC hoides kestvusega 4 - 40 tundi ja jahutades õhukäes või koos ahjuga 0,5 - 2 tundi.

Karastamise ja vanandamise efekti mahavõtmiseks st. pehme Al saamiseks piisab 12 tunnist 350o - 450oC juures hoidmisest.
Lõõmutatud Al-st – õhuliinide paljasjuhtmeid ja jaotusseadmete paljaslattidena (AT).
Traadid 0,85,0 mm kuni 0,05 mm – tõmmatakse. Latid 3 x 10 mm kuni 20x60mm – valtsitakse.
Lehtmaterjaline mark A00 (99,7% A1) kasutatakse elektrolüütkondensaatorite elektroodide valmistamiseks lehtmaterjalist: - aparaadi detaile, skaalasi, osuteid, sassiisi.

Juhtmete konstruktiivse tugevuse saamiseks terasalumiiniumjuhtmeid (terasest südamiku ümber on põimitud (pandud) alumiiniumtraadi kiud).
NB! Galvaanielementide tekkimise vältimiseks peab alumiiniumjuhtmete ühenduskohti teiste metallidega (vask, teras) isoleerima niiskuse eest. Selleks lakkida või kokku sulatada. Alumiiniumjuhtmete ühenduskohad oksüüdist puhtana hoidmiseks peab katma nad vähemalt vaseliiniga. (Alumiiniummähised massilt on võrreldes vasega 2 korda kergemad. Gabariidilt suuremad juhtivuse arvel).

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License