Iseseisev töö

Avage programm AVR Studio. Käivitamisel on soovitatav valida  New Project.

 

Vajutada Next.

 

Vajutada Finish.

 

Kirjutada eel toodud programmi näited avanenud aknasse.

Käivitada programm valides Build menüüst Build või kasutada klaviatuurilt klahvi F7.

Kui kompileerimine õnnestus, siis tuleb programm kirjutada mikrokontrollerisse.

Selleks tuleb kasutada programmi PonyProg.

 

 

Jälgida, et valitud oleks õige mikrokontrolleri mark.

Valida FILE menüüst OPEN DEVICE FILE ja valida oma AVR Studio projekti kaustast .hex laiendiga fail.

Kui .hex laiendiga fail on avatud, siis valida COMMAND menüüst WRITE PROGRAM. Selle tulemusena kirjutatakse programm mikrokontrollerisse.

 

Iseseisvalt katsetada erinevaid LCD funktsioone nagu näiteks 4 bitiline ja 8 bitiline režiim, inkrement ja dekrement režiim jne.